Video: Hợp luyện diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu trên biển

02:08, 13/08/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu là nội dung quan trọng và cần thiết đối với Quảng Ngãi nói chung và các đơn vị liên quan nói riêng. Đây cũng là một trong những nội dung của đợt diễn tập khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự năm 2022 của tỉnh Quảng Ngãi. Hiện, các đơn vị đang nỗ lực hợp luyện thực binh ứng phó sự cố tràn dầu trên biển với quy mô cấp tỉnh. 
[links()]
 
 
Thực hiện: H.HUY - H.P