Video: Tạo sự đồng thuận cho người dân trong vùng dự án

03:08, 07/08/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Năm 2022, huyện Bình Sơn triển khai nhiều dự án, công trình trọng điểm nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Để đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, huyện đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc tuyên truyền, vận động nhân dân trong vùng dự án. Nhờ đó, đến nay tất cả các dự án triển khai trên địa bàn huyện đều đảm bảo tiến độ xây dựng.
[links()]
Thực hiện: T.PHƯƠNG