Video: Công an xã miền núi mang dịch vụ công trực tuyến về tận làng

06:08, 17/08/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Để tiến tới thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, các địa phương quyết tâm thực hiện Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06). Tại xã Ba Bích (Ba Tơ), lực lượng công an cơ sở đang áp dụng cách làm hay để tích cực tuyên truyền, phổ biến đưa Đề án 06 đi vào cuộc sống.
[links()]
Thực hiện: T.HẢI - T.VƯƠNG