Video: 'Anh nuôi' ở thao trường huấn luyện diễn tập

08:08, 22/08/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện dã ngoại, thời tiết thất thường, quân số phục vụ đông, song, những "anh nuôi" tại thao trường huấn luyện diễn tập Phổ Nhơn (TX.Đức Phổ) đã khắc phục mọi khó khăn, bảo đảm tốt việc ăn uống đối với cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đang thực hiện huấn luyện diễn tập khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ngãi năm 2022.
[links()]