HĐND tỉnh thông báo về việc điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề)

08:50, 11/10/2021 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 11/10, HĐND tỉnh đã có Thông báo về việc điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
 
Theo kế hoạch, kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, sẽ diễn ra vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 11/10/2021. 
 
Tuy nhiên vì lý do khách quan, phát sinh đột xuất một số công việc chung của tỉnh nên Thường trực HĐND tỉnh quyết định điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ họp thứ 4 bắt đầu vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 12/10/2021.
 

 

.