Cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài

12:08, 03/08/2021
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 3/8, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì Hội nghị phân tích, đánh giá điểm yếu trong công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2020; giải pháp trọng tâm nâng cao chỉ số CCHC năm 2021.
[links()]
 
Dự Hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn và các Phó Chủ tịch UBDN tỉnh: Võ Phiên và Trần Phước Hiền; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.
 
Trong năm 2020 và giai đoạn 2015 - 2020, UBND tỉnh đã ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo, điều hành công tác CCHC. Ngoài ra, năm 2016, Tỉnh ủy cũng ban hành Nghị quyết 05 về CCHC, nhất là cải cách thủ tục hành chính (TTHC) tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 - 2020. Tuy nhiên, qua 5 năm thực hiện, vị trí về thứ bậc và điểm số PAR INDEX của Quảng Ngãi vẫn ở thứ hạng thấp.
 
Kết quả Chỉ số CCHC năm 2020 tỉnh Quảng Ngãi đạt 73,25/100 điểm, xếp thứ hạng 63/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Bộ Nội vụ thẩm định, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC của tỉnh đạt 49,95/66,5 điểm. Điểm khảo sát đánh giá tác động của CCHC đến người dân, tổ chức (SIPAS) đạt 7,94/10 điểm và điểm điều tra xã hội học đạt 15,35/23,5 điểm.
Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị
Theo đánh giá, hiện Quảng Ngãi đang gặp một số hạn chế như: Lĩnh vực xây dựng và thực hiện văn bản quy phạm pháp luật ở một số sở, ngành tham mưu xử lý còn chậm, thiếu tính đồng bộ. Chất lượng, tính khả thi một số văn bản còn thấp; chậm xử lý các văn bản phát hiện sai phạm qua kiểm tra. Cơ chế một cửa ở một số cơ quan, đơn vị còn mang tính hình thức. Việc đưa TTHC ngành dọc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả vào bộ phận một cửa ở các cấp còn nhiều hạn chế.
 
Ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành của các cơ quan hành chính chưa triệt để. Việc công khai kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp của một số sở, ngành, địa phương còn chậm, hiệu quả chưa cao. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 còn ít. Hơn nữa, việc điều tra xã hội học để xác định Chỉ số CCHC của tỉnh có nhiều bất cập.
 
Tại hội nghị, các sở, ngành nêu những điểm hạn chế, tồn tại trong công tác CCHC của ngành, lĩnh vực phụ trách; giải trình nguyên nhân bị cơ quan cấp trên trừ điểm ở những tiêu chí thành phần trong năm 2020. Đồng thời, đề ra giải pháp cải thiện, nâng cao chỉ số CCHC thuộc lĩnh vực phụ trách. Trong đó, cần chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; nêu cao tinh thần trách nhiệm trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, công việc của công dân, tổ chức…
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh nhấn mạnh, kết quả xếp hạng chỉ số CCHC của Quảng Ngãi đã cho thấy, Quảng Ngãi đang có rất nhiều điểm yếu về CCHC trong nhiều năm liền nhưng không được cải thiện. Sau hội nghị này, tất cả các sở, ngành, địa phương phải thẳng thắn, nghiêm túc nhận diện và khắc phục những hạn chế, tồn tại để cải thiện chỉ số CCHC.
 
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phải xác định nhiệm vụ CCHC hiện nay là nhiệm vụ trọng tâm, liên tục, lâu dài, cần sự tư duy sáng tạo, đổi mới. Vì vậy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải có quyết tâm chính trị cao nhất trong chỉ đạo, điều hành công tác CCHC của đơn vị, địa phương. Phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần trách nhiệm cao và chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức thực hiện công tác CCHC trong phạm vi cơ quan, đơn vị, địa phương mình.
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải thẳng thắn, nghiêm túc nhận diện những điểm yếu để có giải pháp phù hợp khắc phục và cải thiện chỉ số CCHC
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Về nhiệm vụ trong thời gian đến, UBND tỉnh sẽ tham mưu Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết về CCHC giai đoạn 2021 - 2025 và thực hiện nghiêm để tạo sự chuyển biến tích cực trong giai đoạn mới. Tỉnh quyết tâm đạt mục tiêu nâng thứ hạng chỉ số CCHC năm 2021 lên 50/63.
 
“Tại Hội nghị này, chúng ta cam kết với nhau rằng, nếu điểm số CCHC của cơ quan, đơn vị, địa phương nào bị trung ương trừ điểm trong năm 2021 và các năm tiếp theo thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương đó phải chịu trách nhiệm và xem xét đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong năm”, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh nhấn mạnh.
 
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ khẩn trương tham mưu Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo. Ngoài ra, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu UBND tỉnh thành lập Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo CCHC và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh để đề xuất, tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo. Tổ giúp việc do lãnh đạo Sở Nội vụ làm Tổ trưởng và một số thành viên ở các sở, ngành, địa phương liên quan trực tiếp đến các chỉ số CCHC.
 
Trên cơ sở chấm điểm CCHC của Bộ Nội vụ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương rà soát các tiêu chí có số điểm không đạt để đề ra kế hoạch khắc phục cho từng lĩnh vực và không để tái diễn trong năm 2021 và những năm tiếp theo. Ngoài ra, cần thường xuyên quán triệt cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm việc xin lỗi tổ chức, cá nhân với tinh thần cầu thị khi hồ sơ giải quyết trễ hạn.
 
Để nâng cao chỉ số SIPAS trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cán bộ, công chức khi nhận được Phiếu điều tra xã hội học hằng năm của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền phải tự mình nghiên cứu kỹ lưỡng, thận trọng và đánh giá có trách nhiệm, đảm bảo công tâm, khách quan, sát đúng với thực tế...
 
THANH PHƯƠNG

 


.