Cập nhật lúc: 22:21, 15/10/2018 [GMT+7]
.

Chấm dứt hoạt động Bến xe khách Đức Phổ


(Baoquangngai.vn)- Sở Giao thông vận tải vừa công bố chấm dứt hoạt động Bến xe khách Đức Phổ do không còn bảo đảm tiêu chí để hoạt động theo quy định.

Theo Sở Giao thông vận tải, trước đây, để phục vụ xe ô tô đón, trả khách và các dịch vụ hỗ trợ vận tải hành khách công cộng trên các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh từ Quảng Ngãi (các huyện phía Nam của tỉnh gồm: Đức Phổ, Mộ Đức và Ba Tơ) đến các tỉnh phía Nam và ngược lại, Công ty Cổ phần Bến xe Quảng Ngãi đã thuê đất của Hợp tác xã GTVT huyện Đức Phổ để tạm thời làm bến xe.

​Bến xe khách Đức Phổ được Sở Giao thông vận tải công bố đưa vào khai thác lần đầu từ năm 2007, lần công bố lại gần đây nhất là năm 2014, đến nay đã hết thời hạn, nếu tiếp tục hoạt động bến xe này phải được đầu tư theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bến xe khách.

Thời gian qua, Công ty Cổ phần Bến xe Quảng Ngãi đã tiến hành tìm địa điểm để đầu tư xây dựng Bến xe khách Đức Phổ, nhưng hiện tại vẫn chưa có nên công ty chưa thể lập hồ sơ trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng Bến xe khách Đức Phổ như dự kiến ban đầu.
 
Hiện nay, Bến xe khách Đức Phổ được công bố đưa vào khai thác trước đây đã không còn bảo đảm tiêu chí theo QCVN 45:2012/BGTVT, Sửa đổi 1:2015 QCVN 45:2012/BGTVT, do đó, công ty đã đề nghị Sở Giao thông vận tải công bố chấm dứt hoạt động Bến xe khách Đức Phổ.

Đối với các tuyến vận tải khách cố định do các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh hoạt động tại Bến xe Đức Phổ trước đây sẽ chuyển về hoạt động tại Bến xe khách Quảng Ngãi theo phương án do Công ty Cổ phần Bến xe Quảng Ngãi đề xuất.

PV

.