Cập nhật lúc: 17:43, 05/04/2018 [GMT+7]
.

Hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở cho người có công trong năm 2018


(Baoquangngai.vn)- Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu UBND các huyện, thành phố khẩn trương tổ chức thực hiện việc hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo số lượng đã được phân bổ; hoàn thành dứt điểm việc hỗ trợ nhà ở cho người có công trên địa bàn tỉnh trong năm 2018.​
 
Đối với các tồn tại, vướng mắc, UBND các huyện, thành phố tập trung giải quyết theo định hướng như: Đối với các hộ gia đình thuộc diện được hỗ trợ có tên trong đề án được phê duyệt nhưng chưa được Nhà nước cấp kinh phí mà đã tự ứng trước kinh phí để xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở thì hoàn trả ngay cho các hộ gia đình này sau khi có kinh phí phân bổ từ ngân sách. 
 
Đối với trường hợp thuộc diện được hỗ trợ nhưng đã chết mà vợ (hoặc chồng) còn sống, có hộ khẩu thường trú và đang ở tại nhà đó thì tiếp tục hỗ trợ theo định mức quy định tại Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ. 
 
Đối với trường hợp thuộc diện được hỗ trợ mà cả người có công và vợ (chồng) của người đó đều đã chết, hiện nay con của họ đang sinh sống tại nhà ở đó thì UBND các huyện, thành phố rà soát cụ thể từng trường hợp, nếu con của họ thực sự có khó khăn về nhà ở thì tổng hợp danh sách và gửi về Sở Xây dựng để tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, xử lý. 
 
Đối với trường hợp người có công thuộc diện được hỗ trợ nhà ở phát sinh thêm thì tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo. Đối với trường hợp thuộc diện được hỗ trợ nhưng chuyển đổi hình thức hỗ trợ từ xây mới sang sửa chữa hoặc ngược lại mà không làm phát sinh thêm kinh phí từ ngân sách đã bố trí cho địa phương thì UBND các huyện, thành phố tự điều chỉnh và tiếp tục thực hiện. 
 
Căn cứ vào quy định về thứ tự ưu tiên theo hướng dẫn tại Thông tư số 09/TT-BXD ngày 01/7/2013 của Bộ Xây dựng để chủ động xác định đối tượng ưu tiên bố trí kinh phí hỗ trợ cho phù hợp.
 
Sở Xây dựng phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện việc hỗ trợ người có công về nhà ở đảm bảo đúng đối tượng, đúng tiến độ thời gian; tổng hợp kết quả và tiến độ thực hiện, báo cáo hàng quý cho Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo...
 
PV
.