Cập nhật lúc: 10:21, 16/10/2017 [GMT+7]
.

Câu chuyện "tu thân..."


(Báo Quảng Ngãi)- Người xưa đã đúc kết, muốn trị quốc, bình thiên hạ thì phải tu thân. Cốt lõi của điều này đến nay vẫn còn nguyên giá trị và đã là cán bộ thì ai cũng phải thuộc lòng, khắc ghi. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, người cán bộ, đảng viên “tu thân” là những người biết “tự sửa mình” để luôn trong sạch. Đó là, phải  liêm khiết, thanh liêm, liêm chính, trong sạch và ngay thẳng với bản thân, với mọi người và với nhân dân, với tổ chức. Đồng thời, “tu thân” còn được hiểu là người cán bộ, đảng viên phải tự rèn luyện, tự giáo dục về đạo đức cách mạng, để phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, thể hiện năng lực làm chủ ham muốn của mỗi cán bộ, đảng viên...

Dẫu vậy, thực tế thời gian qua vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa thật sự tu thân, làm chủ những ham muốn của cá nhân. Không ít trường hợp, dù được tổ chức quan tâm đào tạo, giáo dục, dìu dắt, nhưng vẫn không thoát khỏi cạm bẫy của mặt trái kinh tế thị trường; bị chi phối bởi một vài tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân làm ăn không chân chính. Cá biệt, có một vài cá nhân lãnh đạo, điều hành chỉ bằng khẩu lệnh là chính, hô hào suông, nói không đi đôi với làm, xa rời thực tế, không lắng nghe và tôn trọng những góp ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân...

Với những trường hợp này đã và đang được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương... tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý nghiêm ngay từ đầu năm 2017 đến nay, đặc biệt là những quyết định  ngay tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 6 (khóa XII) đang diễn ra. Đây được coi là một quyết tâm chính trị lớn của Đảng ta, nhằm xây dựng một hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh từ Trung ương đến địa phương trong bối cảnh có một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất, không chịu tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, đạo đức công vụ; kiên quyết không để “một con sâu làm rầu nồi canh”.

Ở tỉnh ta, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đã có những thành công nhất định. Đặc biệt là, sự vào cuộc mạnh mẽ  của các cấp ủy, UBKT Tỉnh ủy và UBKT các cấp ủy trong tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay trong công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Đảng đã góp phần chấn chỉnh, làm trong sạch đội ngũ đảng viên, tổ chức đảng.

Tin rằng, với những quyết tâm chính trị lớn của Đảng trong thời gian qua đối với những cán bộ, đảng viên không chịu tu thân, thoái hóa, biến chất, làm ảnh hưởng nghiêm trọng uy tín, thanh danh của Đảng và Nhà nước ta sẽ là bài học quý giá cho cán bộ, đảng viên hiện nay.

PHÚ ĐỨC
 

.