Cập nhật lúc: 14:33, 11/12/2016 [GMT+7]
.

Quy hoạch chi tiết vùng muối Sa Huỳnh

 


(Baoquangngai.vn)- Chủ tịch UBND tỉnh vừa phê duyệt quy hoạch chi tiết vùng muối Sa Huỳnh, xã Phổ Thạnh (Đức Phổ) giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Việc quy hoạch nhằm tổ chức lại sản xuất, tận dụng mọi nguồn lực để đầu tư phát triển sản xuất muối, từng bước chuyển đổi sản xuất muối truyền thống sang sản xuất muối sạch theo hướng công nghiệp, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống diêm dân đảm bảo ngang bằng với các ngành nghề khác.

 

Theo quy hoạch, đến năm 2020, tổng diện tích sản xuất tại vùng muối Sa Huỳnh hơn 114ha, sản lượng đạt 11.000 tấn. Trong đó, diện tích sản xuất muối sạch theo hướng công nghiệp 51,55 ha với sản lượng 6.000 tấn.

Đến năm 2025, tổng diện tích sản xuất muối ổn định 120 ha, sản lượng đạt trên 14.000 tấn, trong đó 100% diện tích sản xuất muối sạch theo hướng công nghiệp. Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã muối, gắn sản xuất với chế biến, đa dạng hóa sản phẩm muối, xây dựng mạng lưới tiêu thụ và nâng cao giá trị hạt muối Sa Huỳnh trên thị trường, nâng thu nhập bình quân của hộ diêm dân từ 8,7 triệu đồng/năm hiện nay lên 22,4 triệu đồng/năm vào năm 2020 và đến năm 2025 tăng lên 29,3 triệu đồng/năm.

Định hướng đến năm 2030, tập trung đầu tư ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để nâng cao năng suất và chất lượng muối, đảm bảo đạt tiêu chuẩn chất lượng muối sạch; tăng tỷ lệ cơ giới hóa đạt từ 60 - 70% trong các công đoạn bơm, từng bước chuyển đổi thành đồng muối công nghiệp.

Theo tính toán, tổng nhu cầu vốn đầu tư giai đoạn 2016 - 2025 là 94,8 tỉ đồng, trong đó đầu tư phát triển sản xuất 38,3 tỉ đồng, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng gần 56,5 tỉ đồng. Danh mục các dự án ưu tiên đầu tư, gồm: sản xuất muối sạch kết tinh trên nền lót bạt HDPE, hỗ trợ dồn điền, đổi thửa, chỉnh trang đồng muối, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, mạng lưới chế biến và tiêu thụ muối Sa Huỳnh...

Ngoài việc phê duyệt quy hoạch, tỉnh Quảng Ngãi cũng đang xây dựng chính sách hỗ trợ sản xuất, kinh doanh muối tại vùng muối Sa Huỳnh giai đoạn 2017 - 2020, trong đó chủ yếu hỗ trợ kinh phí cho diêm dân áp dụng phương pháp sản xuất muối sạch trên nền vật liệu mới, sử dụng mái che mưa trên ô kết tinh và kinh phí mua sắm thiết bị sơ chế, công nghệ chế biến muối.

PV

 

 

.