Cập nhật lúc: 16:35, 02/11/2016 [GMT+7]
.

UBND tỉnh đánh giá việc thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH, an ninh- quốc phòng năm 2016


(Baoquangngai.vn)- Sáng 2.11, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng đã chủ trì cuộc họp phiên thường kỳ năm 2016 của UBND tỉnh để đánh giá việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 và đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2016, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2017.

TIN LIÊN QUAN

Tham dự cuộc họp có Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Phiên họp đã nghe và cho ý kiến về các nội dung: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 và đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2016, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2017.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, năm 2016, tình hình kinh tế- xã hội của tỉnh đạt nhiều kết quả khả quan. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt trên 44.200 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2015. Trong đó, so với năm 2015, lĩnh vực công nghiệp- xây dựng tăng 2.8%, dịch vụ tăng 9.9%, nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,6%.

Công tác xúc tiến, hỗ trợ, cải cách thủ tục đầu tư được chú trọng đổi mới, thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư lớn đến khảo sát, tìm cơ hội đầu tư, kinh doanh. Tính từ đầu năm đến nay, Tỉnh đã tiếp xúc, hỗ trợ kịp thời cho hơn 60 nhà đầu tư, trong đó có một số nhà đầu tư, các tập đoàn lớn như: Công ty phát triển điện lực Nhật Bản, Tập đoàn General Electric, Tập đoàn Hyosung…

Các lĩnh vực giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực; các hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin, tuyên truyền diễn rac  sôi nổi, thu hút đông đảo nhân dân tham gia hưởng ứng; hoạt động du lịch có sự phát triển mạnh mẽ, nhất là du lịch đảo Lý Sơn. Công tác giải quyết việc làm, dạy nghề, giảm nghèo đạt được một số kết quả nhất định. Đến cuối năm 2016, ước tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm xuống còn 13,5%, trong đó miền núi còn 42,72%.

Chính sách người có công, đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội được quan tâm. Công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em, người nghèo… được các cấp quan tâm.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng phát biểu tại buổi họp
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng phát biểu tại buổi họp


Năm 2016, tỉnh đã đẩy mạnh thực hiện cải các hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả trong quả lý nhà nước; xây dựng quy trình giải quyết công việc nhanh gọn, giảm phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Các hoạt động đối ngoại từng bước phát huy vai trò cầu nối, xúc tiến và thúc đẩy hợp tác quốc tế. Tình hình an ninh- quốc phòng được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Bên cạnh đó, tình hình kinh tế- xã hội vẫn còn một số tồn tại được các đại biểu tham dự tại buổi họp nêu ra như: Cơ cấu kinh tế chuyển dịch chưa đúng hướng, tiến độ xây dựng nông thôn mới chậm, thu ngân sách thấp, kinh ngạch xuất khẩu giảm mạnh, doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động tăng cao, vấn đề giải quyết việc làm còn nhiều hạn chế….

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, dự kiến tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng 1% (không tính sản phẩm lọc hóa dầu tăng 8-9%); GRDP bình quân đầu người 2.293 USD/người; cơ cấu kinh tế: công nghiệp – xây dựng 52-53%, dịch vụ 28-29%, nông – lâm – ngư nghiệp 18-19%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 17.800 tỷ đồng; Kim ngạch xuất khẩu 345 triệu USD; tổng thu cân đối ngân sách trên 11.000 tỷ đồng; Tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt 18,32%.

Đối với tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016, theo báo cáo tại cuộc họp, tổng vốn đầu tư xã hội năm 2016, dự kiến huy động đạt 16.670 tỷ đồng, tăng 5,11% so với năm 2015. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý là  3.520,991 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31.10.2016, kế hoạch vốn giao đầu năm giải ngân đạt 1.869 tỷ, bằng 60% kế hoạch. Trong đó, nguồn cân đối ngân sách địa phương đạt 66,7%; nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách TƯ đạt 73,7%; vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia đạt 37%; vốn ODA đạt gần 50%; vốn sổ số kiến thiết đạt gần 70%; vốn trái phiếu chính phủ đạt 51,3%; vốn quỹ đất đạt 34,6%.

Nhìn chung, tiến độ thực hiện và giá trị giải ngân của cac nguồn vốn trong năm 2016 châm so với các năm trước. UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản đôn đốc, chỉ đạo các chủ đầu tư tập trug đầy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn. Đồng thời, tỉnh đã tiến hành rà soát, điều chỉnh kế hoạch của các đơn vị có tỷ lệ giải ngân trong 9 tháng dưới 50% kế hoạch vốn giao đầu năm để bổ sung cho các dự án khác có nhu cầu.

Từ nay đến cuối năm, tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, đôn đốc thực hiện và điều chỉnh vốn lầ cuối cùng vào cuối năm cho phù hợp với tình hình thực tế. Dự kiến, đến cuối năm sẽ giải ngân được khoảng 92,5% kế hoạch vốn giao đầu năm. Đối với nguồn vốn bổ sung trong năm từ nguồn vượt thu bổ sung trong năm , ước tình cuối năm giải ngân đạt khoảng 50% kế  hoạch và sẽ chuyển nguồn sang năm 2017 để tiếp tục thực hiện.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng yêu cầu, trong những tháng cuối năm, các sở, ngành liên quan cần tập trung chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2016  theo hướng, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ kinh tế- xã hội đã đề ra, đặc biệt là các chỉ tiêu đạt còn thấp so với kế hoạch.

Đối với những chỉ tiêu đề ra trong năm 2017, các sở, ngành cần rà soát chặt chẽ, nhất là các chỉ tiêu về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội, tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ đô thị hóa, tỷ lệ giảm nghèo, vấn đề thu ngân sách…

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị, năm 2017, cần đề ra những giải pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại trong năm 2016,  tránh để tái diễn những tồn tại, hạn chế này trong năm 2017.

N.Đức

.