Cập nhật lúc: 14:36, 07/11/2016 [GMT+7]
.

Đẩy nhanh tiến độ dự án Khu đô thị An Phú Sinh và dự án Khu dân cư Bắc Lê Lợi


(Baoquangngai.vn)- UBND tỉnh vừa văn bản chỉ đạo UBND thành phố Quảng Ngãi, chủ đầu tư, các sở, ngành liên quan khẩn trương giải quyết những tồn tại, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Khu đô thị An Phú Sinh và dự án Khu dân cư Bắc Lê Lợi.          

Cụ thể, đĐối với dự án Khu đô thị An Phú Sinh, UBND tỉnh phê bình Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh – Chi nhánh thành phố Quảng Ngãi đã chậm trễ, thiếu tích cực v​à chưa thực hiện hết trách nhiệm trong việc thực hiện hợp đồng về bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị An Phú Sinh giữa Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Nhà đầu tư.

 

Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh phải chỉ đạo Trung tâm phát triển Quỹ đất – Chi nhánh thành phố tổ chức rà soát lại vướng mắc phát sinh trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án; phối hợp với UBND thành phố và các sở, ngành giải quyết dứt điểm những vướng mắc thuộc thẩm quyền.

UBND thành phố Quảng Ngãi hoàn thành dứt điểm dự án đường Lê Thánh Tôn đoạn từ nút Km0+00 - Km0+300 (kể cả nút giao thông) trước ngày 31/12/2016.  Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư vàTrung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh giải quyết rốt ráo công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với đoạn từ Km0+300 - Km0+800, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện sau khi nhận bàn giao mặt bằng.

Nhà đầu tư phải hoàn thành các khu tái định cư để bố trí tái định cư cho người dân trong khu vực dự án trước ngày 31/12/2016.

Đối với Dự án Khu dân cư Bắc Lê Lợi, nhà đầu tư lập lại kế hoạch tiến độ thực hiện dự án, có cam kết tiến độ cụ thể và lên kế hoạch để thực hiện đúng cam kết; báo cáo UBND tỉnh và gửi Sở Xây dựng, UBND thành phố Quảng Ngãi trước ngày 10/11/2016.

Sở Xây dựng, UBND thành phố Quảng Ngãi theo dõi, kiểm tra, đôn đốc nhà đầu tư thực hiện theo đúng cam kết nêu trên; chủ động hỗ trợ Nhà đầu tư giải quyết các vướng mắc cụ thể, trường hợp việc chậm trễ tiến độ do Nhà đầu tư, phải báo cáo và đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

PV

.