Cập nhật lúc: 16:05, 10/10/2016 [GMT+7]
.

Phó Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh làm việc với Sở Tư pháp


(Baoquangngai.vn)- Sáng 10.10, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã có buổi làm việc với Sở Tư pháp về tình hình thực hiện công tác tư pháp 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016.
 
Theo báo cáo của Sở Tư pháp, trong 9 tháng đầu năm 2016, sở đã triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng và tiến độ kế hoạch đề ra. Phát huy tốt vai trì tham mưu cho UBND tỉnh trong thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật. Các cơ chế chính sách trong lĩnh vực tư pháp được bàn hành kịp thời. Đã  kiểm tra 47 văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh; kiểm tra 71 văn bản quy phạm pháp luật của UBND các huyện, thành phố.
 
Công tác phổ biến giáo dục pháp luật được sở tham mưu, tổ chức, triển khai thực hiện tốt, đảm bảo đúng kế hoạch. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính cũng được triển khai nghiêm túc; công tác hành chính tư pháp, nhất là triển khai Luật hộ tịch bước đầu đạt hiệu quả.
 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc
 
Hoạt động bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý được triển khai với chất lượng ngày càng nâng cao. Đã tiến hành trợ giúp pháp lý 647 vụ việc, tổng số người được trợ giúp pháp lý là 666 người. Tổ chức 49 đợt trợ giúp pháp lý lưu động về các huyện.  Bên cạnh đó, công tác thanh tra cũng kịp thời phát hiện những sai phạm kiến nghị xử lý và chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tư pháp ở cơ sở.
 
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã ghi nhận những kết quả đạt được của Sở Tư pháp trong 9 tháng đầu năm. Tuy nhiên bên cạnh đó, công tác của ngành tư pháp cũng còn bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế cần khắc phục đó là: Việc tham mưu thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật còn chậm, cứng nhắc. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là tuyên truyền pháp luật trong lĩnh vực đất đai, các chính sách của nhà nước đối với người dân.
 
Công tác phối hợp giữa ngành tư pháp với các cơ quan trong khối nội chính vẫn chưa thực hiện tốt. Bên cạnh đó, công tác đào tạo, bổ sung kiến thức chuyên môn cho cán bộ ngành tư pháp cũng chưa được quan tâm và làm tốt để đáp ứng yêu cầu thực tế hiện nay.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tư pháp trong thời gian đến ngoài việc cần khắc phục những hạn chế đã nêu, thì trước mắt cần tập trung rà soát lại chương trình công tác của UBND trong năm 2016 để xem những nhiệm vụ nào chưa hoàn thành thì phấn đấu hoàn thành. 
 
Sở cũng cần tăng cường làm tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, nhất là trong lĩnh vực đất đai. Đẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao kiến thức chuyên môn cho cán bộ tư pháp. Tham mưu cho UBND tỉnh kiện toàn lại Hội đồng phổ biến pháp luật để hoạt động cho hiệu quả. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra các hoạt động tư pháp như: Luật sư, bán đấu giá tài sản, công chứng... 
 
Tin, ảnh: M.Toàn
 
 
 
.