Cập nhật lúc: 17:36, 20/10/2016 [GMT+7]
.

Ngân hàng chính sách cho người nghèo vay hơn 560 tỷ đồng


(Baoquangngai.vn)- Chiều 20.10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ đã chủ trì buổi họp với Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để đánh giá tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm 2016.
 
Trong 9 tháng đầu năm 2016, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) từ tỉnh đến các huyện, thành phố đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH các cấp đã triển khai kịp thời các chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách.
 
Các thành viên Ban đại diện và NHCSXH tỉnh đã tập trung củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực và bảo đảm an sinh xã hội.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ phát biểu tại buổi làm việc
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ phát biểu tại buổi làm việc
Tổng nguồn vốn đến 30.9.2016, đạt hơn 2.621 tỷ đồng, tăng 2,7% so với đầu năm 2016. Trong đó, vốn cân đối từ ngân sách Trung ương về là 2.407 tỷ đồng, vốn cân đối từ địa phương là gần 72 tỷ đồng.
 
Doanh số cho vay 9 tháng đầu năm đạt hơn 560 tỷ đồng, tập trung chủ yếu vào các chương trình: Hộ nghèo thông thường là 174 tỷ triệu đồng với 5.443 lượt hộ vay.
 
Cho vay hộ cận nghèo 137 tỷ đồng với 3.462 lượt hộ vay; cho vay hộ mới thoát nghèo 87 tỷ đồng với 2.331 lượt hộ vay; Nước sạch vệ sinh và môi trường nông thôn 71 tỷ đồng với 5.977 lượt hộ vay…
 
Tổng dư nợ đến 30.9 đạt hơn 2.615 tỷ đồng, đạt 96% so với kế hoạch năm, tăng 172 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2015, tăng 72 tỷ đồng so với đầu năm 2016, tỷ lệ tăng trưởng dư nợ đạt 2,9%.
 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số khó khăn như: Một số địa phương chưa thực sự quan tâm đến việc rà soát, tổng hợp danh sách hộ mới thoát nghèo trong thời gian 3 năm để trình UBND cấp huyện phê duyệt làm cơ sở để ngân hàng chính sách xã hội cho vay.
 
Việc cân đối, bố trí vốn ngân sách địa phương hàng năm tại các huyện, trích chuyển sang Ngân hàng chính sách để cho vay còn thấp và chậm. Thu hồi nợ đến hạn còn khó khăn do một số hộ vay cố tình không trả hoặc bỏ đi khỏi địa phương không biết địa chỉ, sinh viên ra trường không có việc làm, hộ vay không có nguồn thu nhập ổn định…
 
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ đã đánh giá cáo những kết quả đạt được trong 9 tháng qua của NHCSXH, đặc biệt là triển khai kịp thời các chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, thời gian còn lại của năm 2016 không nhiều, vì vậy đề nghị các huyện, thành phố phối hợp với các phòng giao dịch ngân hàng chính sách khẩn trương rà soát lại ngay các đối tượng được vay vốn để cho vay đạt kế hoạch. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác thu hồi nợ đến hạn và quá hạn.
 
Các huyện, thành phố cần kiện toàn lại Ban đại diện NHCSXH qua đó nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các huyện, thành phố bố trí vốn ngân sách địa phương hàng năm trích chuyển sang Ngân hàng chính sách theo quy định.
 
Tin, ảnh: PV

 

.