Cập nhật lúc: 19:58, 07/10/2016 [GMT+7]
.

Bế mạc hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 5, khóa XIX


(Baoquangngai.vn)- Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 5 khóa XIX (mở rộng) đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra và bế mạc. 
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã  thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng và thông qua 2 nghị quyết: Nghị quyết về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững và Nghị quyết về phát triển du lịch, dịch vụ của tỉnh giai đoạn 2016-2020. Thảo luận và thông qua Quy chế làm việc sửa đổi, bổ sung của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020.
 
Đại biểu thảo luận tại hội nghị
Đại biểu thảo luận tại hội nghị
 
Chủ trì hội nghị đã tiếp thu, giải trình và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn giải trình những vấn đề chưa rõ, còn có ý kiến khác nhau; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX đã thống nhất thông qua các nội dung trình ra Hội nghị. 
 
Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ yêu cầu lãnh đạo ở các ngành, các cấp cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước dân, năng động, sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển của năm 2016 theo Kết luận số 05-KL/TU ngày 3.12.2015 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 2, khóa XIX.
 
Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị
 
Đồng thời, nghiêm túc thực hiện các nghị quyết, kết luận mà Tỉnh ủy khóa XIX đã ban hành để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX theo Kế hoạch số 01-KH/TU ngày 24.11.2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sớm đưa nghị quyết, chủ trương của Tỉnh ủy vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến trên thực tiễn để thúc đẩy phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội; bảo đảm an ninh, quốc phòng; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.
 
Các sở ban ngành, địa phương khi thực hiện Nghị quyết cần đi vào các mục tiêu cụ thể dựa trên tình hình thực tế tránh tình trạng triển khai một cách chung chung. 
 
Tin, ảnh: M.Toàn
 
.