Cập nhật lúc: 14:29, 12/07/2016 [GMT+7]
.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc công tác Tư pháp


(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 11.7, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Tham dự có lãnh đạo Bộ Tư pháp, lãnh đạo các cơ quan Tư pháp tại 63 điểm cầu của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, ngành tư pháp đã khẩn trương triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát chương trình, kế hoạch công tác, các Nghị quyết, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương.

Các nhiệm vụ của bộ, ngành Tư pháp được thực hiện bảo đảm chất lượng, tiến độ so với chương trình, kế hoạch đã đề ra từ đầu năm, đã hoàn thành 31/33 nhiệm vụ, đạt gần 94%; một số mặt công tác có chuyển biến tích cực, đạt kết quả cao, việc xây dựng hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục được chú trọng, nhất là đối với các văn bản quy định chi tiết các luật, pháp lệnh.

Qua đó đã từng bước giảm thiểu có hiệu quả tình trạng nợ đọng văn bản. Việc thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, nhất là các nghị định về điều kiện đầu tư kinh doanh được thực hiện khẩn trương, bảo đảm tiến độ.

Việc phối hợp với các bộ, ngành xây dựng, góp ý các văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện tốt. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là các văn bản liên quan đến bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp được toàn ngành tập trung thực hiện. Thi hành án dân sự đạt kết quả cao hơn cùng kỳ năm 2015.

Công tác hành chính Tư pháp, nhất là triển khai Luật Hộ tịch bước đầu đạt kết quả, kịp thời phục vụ nhân dân. Việc tham gia ý kiến pháp lý đối với các vụ việc, các sự kiện liên quan đến môi trường, đầu tư quốc tế... được thực hiện kịp thời, có chất lượng...
                          

NG.TRIỀU
 

.