Cập nhật lúc: 14:02, 27/06/2016 [GMT+7]
.

UBND tỉnh tổng kết 10 năm thực hiện Luật Quốc phòng


(Baoquangngai.vn)- Sáng 27.6, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Quang Thích đã chủ trì Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Quốc phòng. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lê Văn Sáu, lãnh đạo các huyện thành phố và Ban chỉ huy quân sự 14 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.
 
 
Qua 10 năm tổ chức triển khai thực hiện Luật Quốc phòng, các sở, ngành, địa phương trong tỉnh đã tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý nhà nước theo từng ngành; phối hợp triển khai đồng bộ, chặt chẽ và thực hiện nghiêm túc, từ đó nâng cao nhận thức, hành động của cán bộ công chức, viên chức và nhân dân trong việc thực thi nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước. 
 
Đồng thời, đã chỉ đạo xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh toàn diện theo Chỉ thị 36 của Thủ tướng Chính phủ; tham mưu cho địa phương xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội gắn với quá trình xây dựng lực lượng và hoàn chỉnh thế trận quân sự của khu vực phòng thủ. 
 
Lực lượng vũ trang trong khu vực phòng thủ được xây dựng vững mạnh toàn diện cả về chính trị, tư tưởng và  tổ chức, không ngừng nâng cao năng lực làm tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Tổ chức huấn luyện, rèn luyện trình độ sẵn sàng chiến đấu cao, biên chế vũ khí trang bị tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, thực sự làm nòng cốt để xây dựng nền quốc phòng  toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh.
 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Quang Thích trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Quang Thích trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân.
 
Đối với công tác xây dựng lực lượng, thực hiện điều chỉnh biên chế lực lượng vũ trang thường trực hàng năm bảo đảm đạt trên 95% mặt bằng quân số; đăng ký quản lý, sắp xếp quân nhân dự bị vào các đơn vị dự bị động viên đạt 91% so với chỉ tiêu; xây dựng, củng cố lực lượng dân quân tự vệ đạt 1,5% so với dân số; xây dựng dân quân thường trực ở các xã, phương trọng điểm về quốc  phòng, an ninh.
 
Kịp  thời củng cố, kiện toàn Hội đồng giáo dục  quốc phòng  an ninh các cấp, tổ chức hoạt động có hiệu quả, bồi dưỡng giáo dục kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối  tượng đạt và vượt chỉ tiêu. 
 
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Quang Thích nhấn mạnh, để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, thời gian tới, các  sở, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền các địa phường cần tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiệm túc các quy định của Luật Quốc phòng và các văn bản có liên quan; đẩy mạnh công tác giáo dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mọi cán bộ, đảng viên, các tổ chức, doanh nghiệp, công dân về nhiệm vụ quốc phòng và an ninh.
 
Các tập thể được nhận Bằng khen của UBND tỉnh tại hội nghị
Các tập thể được nhận Bằng khen của UBND tỉnh tại hội nghị.
 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Quang Thích cũng lưu ý, cần phải kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ quốc phòng, an ninh với nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội; đặc biệt, các dự án kinh tế- xã hội trong khu vực phòng thủ phải đảm bảo về yêu cầu quốc phòng, an ninh. Chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Xây dựng lực lượng vũ trang theo hướng chính quy, hiện đại, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
 
Bên cạnh đó, cũng cần chú trong làm tốt cộng tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên. Nâng cao trách nhiệm của các Huyện ủy, Thành ủy, lãnh đạo các sở, ngành, UBMTTQ VN các huyện và vai trò của mặt trận, đoàn thể, các tổ chức chính trị trong vấn đề thực hiện công tác an ninh, quốc phòng. 
 
Đồng thời, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh tăng cường và nâng cao khả năng hoạt động các lực lượng thực thi pháp luật trên biển; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển Vùng 3 có kế hoạch bảo vệ ngư dân yên tâm đánh bắt cá trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam. 
 
Nhân dịp này, 10 tập thể, 12 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen vì những thành tích xuất sắc trong chỉ đạo triển khai thực hiện Luật Quốc phòng.
 
N.Đức
 
.