Cập nhật lúc: 21:40, 29/06/2016 [GMT+7]
.

Đến năm 2021 tinh giản tối thiểu 10% so với biên chế được giao năm 2015


(Baoquangngai.vn)- Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện việc quản lý biên chế công chức, biên chế sự nghiệp và tinh giản biên chế theo đề nghị của Bộ Nội.
 
Cụ thể, Bộ Nội vụ yêu cầu, các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành việc xây dựng và phê duyệt kế hoạch tinh giản biên chế công chức của các đơn vị thuộc phạm vi quản lý trong 7 năm (2015-2021) và từng năm, trong đó phải xác ​định rõ tỷ lệ tinh giản biên chế đến năm 2021 tối thiểu là 10% so với biên chế công chức được giao năm 2015. 
 
Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập có nguồn thu sự nghiệp, khuyến khích đẩy mạnh chuyển đổi thêm 10% số lượng viên chức sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm và xã hội hóa để thay thế nguồn trả lương từ ngân sách nhà nước bằng việc trả lương từ nguồn thu sự nghiệp. 
 
Hằng năm, căn cứ vào số biên chế công chức được cấp có thẩm quyền giao và số biên chế công chức giảm được trong năm (gồm số công chức đã được thực hiện tinh giản theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và số cán bộ, công chức đã được giải quyết chế độ nghỉ hưu đúng tuổi hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật), các Bộ, ngành, địa phương được quyền chủ động tuyển dụng mới trong phạm vi số biên chế được cấp có thẩm quyền giao tăng thêm (nếu có); Tuyển dụng để thay thế không quá 50% số biên chế công chức giảm được trong năm (gồm số đã tinh giản và số nghỉ hưu, thôi việc).
 
PV
.