Cập nhật lúc: 09:38, 26/09/2014 [GMT+7]
.

Khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam


Sáng 26/9, Lễ khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 8 chính thức diễn ra với sự tham dự của nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước… và hơn 1.000 đại biểu.

Thời gian diễn ra Đại hội, các đại biểu thảo luận và thông qua Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 8. Đại hội giới thiệu phần hiệp thương Ủy ban Khóa 8; Trình bày Tờ trình và dự kiến danh sách hiệp thương Ủy ban khóa 8; Hiệp thương cử Ủy ban khóa 8. Các đại biểu tham luận tại Hội trường; Hội nghị lần thứ nhất Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 8.

Hơn 1.000 đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 8
Hơn 1.000 đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 8


Trong ngày 27/9, các đại biểu tham luận và thảo luận tại Hội trường; Báo cáo kết quả hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 8. Công bố danh sách Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực và các chức danh lãnh đạo Mặt trận. Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực ra mắt Đại hội; Ra lời kêu gọi của Đại hội; Thông qua Nghị quyết Đại hội.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 8 có một Chủ tịch, một Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký, 4 Phó Chủ tịch chuyên trách, 6 Phó Chủ tịch không chuyên trách.

Theo tờ trình dự kiến nhân sự của Ban thường trực Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 7 tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 8.

Số lượng Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 8 được dự kiến là 385 người (tăng thêm 30 người so với khóa 7) gồm: đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên (46 người); Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh (63 người); cán bộ chuyên trách cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam…Theo Quang Phong/Dân trí

.