Cập nhật lúc: 09:06, 25/09/2014 [GMT+7]
.

HĐND tỉnh: Khảo sát về chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư và quy hoạch sử dụng đất


(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 24.9, Đoàn khảo sát của HĐND tỉnh do ông Nguyễn Mạnh Hùng - Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội làm trưởng đoàn đã có buổi khảo sát về chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư (TĐC) từ năm 2010 đến tháng 6.2014 trên địa bàn huyện Đức Phổ.

Theo báo cáo của UBND huyện Đức Phổ, từ năm 2010 đến nay, UBND huyện đã ban hành 11.134 quyết định thu hồi đất, với tổng diện tích 665.608/965.617m2. Số hộ dân bị ảnh hưởng đã thu hồi, bồi thường là 9.515/10.325 hộ phải bồi thường, với tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ TĐC là 457/515 tỷ đồng. Huyện Đức Phổ kiến nghị với đoàn về những khó khăn vướng mắc như, công tác quản lý đất đai qua các thời kỳ chưa chặt chẽ; đơn giá bồi thường về đất và tài sản trên đất chưa phù hợp; điều kiện sống ở nơi ở mới còn nhiều bất cập…

Thay mặt đoàn giám sát, ông Nguyễn Mạnh Hùng lưu ý việc huyện Đức Phổ cần phải thực hiện đầy đủ và chính xác các thủ tục thu hồi, đền bù và cấp đất TĐC để sau này không xảy ra khiếu nại.

Chiều cùng ngày, Đoàn khảo sát của HĐND tỉnh do ông Tôn Long Hiếu-Trưởng Ban Pháp chế làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Tài nguyên-Môi trường về tình hình quy hoạch (QH), quản lý và thực hiện QH sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Sở TN-MT thì, công tác QH sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của tỉnh Quảng Ngãi, 14 huyện, thành phố, 7 thị trấn và Khu Kinh tế Dung Quất đã hoàn thành, đảm bảo việc bố trí quỹ đất cho sự phát triển của ngành, lĩnh vực, đáp ứng nhu cầu đất đai cho đầu tư, xây dựng phát triển, đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm, có hiệu quả. Tuy nhiên, trong QH sử dụng đất còn có bất cập trong việc lập QH và thực hiện QH. Thực tế giữa QH và triển khai thực hiện QH là khoảng cách thời gian quá xa, một số QH liên quan không trùng khớp, “có tính xung đột”, thậm chí nhiều trường hợp không thực hiện được phải chuyển tiếp cho kỳ QH tiếp theo…Từ đó dẫn đến công tác lập QH, kế hoạch sử dụng đất chưa sát với nhu cầu thực tế và xu thế phát triển của xã hội.

Sở TN-MT kiến nghị với đoàn, các sở, ban, ngành, địa phương khi lập QH cần bám sát vào QH, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020 đã được duyệt, tránh tình trạng không trùng khớp, chồng chéo; địa phương đã có QH sử dụng đất được duyệt phải thực hiện đúng theo QH; khi QH được duyệt, các địa phương phải công bố công khai theo quy định…

L.Đức-H.Triều
 

.