Cập nhật lúc: 16:40, 19/08/2014 [GMT+7]
.

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 76-02D chấm dứt hoạt động từ ngày 25.8


(Baoquangngai.vn)- Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định giải thể Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 76-02D tỉnh Quảng Ngãi được thành lập theo Quyết định số 306/QĐ-UBND ngày 28.2.2011 của Chủ tịch UBND tỉnh. Ngày chấm dứt hoạt động của Trung tâm: Kể từ ngày 25.8.2014.

Sau 3 năm (2011 - 2014) thực hiện chủ trương của Bộ Giao thông vận tải về thí điểm mô hình xã hội hóa công tác kiểm định xe cơ giới theo phương thức mới: “Doanh nghiệp đầu tư cơ sở vật chất, cán bộ đăng kiểm viên là công chức, viên chức Nhà nước”, Trung tâm hoạt động hiệu quả không cao và nhà đầu tư cơ sở vật chất của Trung tâm đơn phương chấm dứt hợp đồng kinh tế với Trung tâm từ ngày 25.8.2014.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm xử lý hoặc trình cơ quan có thẩm quyền xử lý những vấn đề tồn tại về tài chính, tài sản..., thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và người lao động trong suốt quá trình hoạt động của Trung tâm cho đến ngày chấm dứt hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

Giám đốc Trung tâm, đăng kiểm viên và các cá nhân có liên quan thuộc Trung tâm chịu trách nhiệm về công tác kiểm định, tài chính, nhân sự, hồ sơ, tài liệu, những nghiệp vụ kinh tế phát sinh trước ngày 20.8.2014 và tiếp tục chịu trách nhiệm đối với tình trạng kỹ thuật các xe cơ giới trong thời hạn giấy chứng nhận kiểm định do Trung tâm đã cấp còn hiệu lực.

Công ty cổ phần Thuận Phát có trách nhiệm tiếp tục sử dụng số lao động của Trung tâm và tiến hành thoả thuận với người lao động để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động theo đúng các quy định của pháp luật về lao động.

            
Anh Thư

 
.