Cập nhật lúc: 20:07, 26/09/2013 [GMT+7]
.

HĐND tỉnh giám sát phát triển nguồn nhân lực Sở Công thương


(Baoquangngai.vn)- Sáng 26.9, Đoàn giám sát do ông Tôn Long Hiếu- Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Công thương về kết quả thực hiện Nghị quyết số 22 của HĐND tỉnh về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020.

Thực hiện Nghị quyết 22, Sở Công thương đã đưa vào dự nguồn cán bộ ở các cấp 50,4%/ tổng số công chức, viên chức của Sở. Sở đã thực hiện điều động 5 cán bộ, viên chức sang làm các công tác khác và biệt phái một số công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa.

Sở cũng thực hiện chuyển đổi vị trí làm việc đối với công chức trong các phòng chuyên môn tham mưu giải quyết thủ tục hành chính, bố trí các vị trí kiêm nhiệm để tăng cường trách nhiệm trong công tác tham mưu của công chức, viên chức.

Hiện Sở có 115 biên chế, trong đó có 5 công chức, viên chức có trình độ thạc sĩ (4,4%); đại học 91 người (79,1%), cao đẳng 1 người (0,87%), trung cấp 16 người (13,9%).

 

Ông Tôn Long Hiếu- Trưởng ban Pháp chế- HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.
Ông Tôn Long Hiếu- Trưởng ban Pháp chế- HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.


Về trình độ lý luận chính trị: Cử nhân 2 người, cao cấp 23 người, trung cấp 36 người và sơ cấp 43 người. Về độ tuổi từ 30 tuổi trở xuống, có 20 người, chiếm 17,4%; từ 31 đến 40 tuổi có 36 người; từ 41 đến 50 tuổi có 15 người; từ 51 đến 60 tuổi có 44 người.

Quá trình thực hiện đã tạo nên những chuyển biến tích cực trong nhận thức về vai trò, ý nghĩa, nội dung phát triển nguồn nhân lực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trên lĩnh vực ngành trong giai đoạn hiện nay.

Tuy nhiên, với sự tăng cường chức năng, nhiệm vụ như hiện nay, về biên chế cũng như bộ máy tổ chức nhà nước chưa đồng bộ, nhất quán, dẫn đến điều kiện thực hiện không đảm bảo. Đặc biệt, về công tác quản lý thị trường có nhiều diễn biến phức tạp nên đòi hỏi lực lượng quản lý phải thường xuyên, liên tục có mặt tại hiện trường, trong khi chỉ tiêu biên chế được phân bổ hạn chế, lực lượng mỏng.

Lãnh đạo Sở kiến nghị tỉnh quan tâm bổ sung biên chế để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Có cơ chế đồng bộ giữa việc xây dựng thiết chế bộ máy với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Tôn Long Hiếu yêu cầu Sở giải trình tại sao không tuyển dụng đủ số lượng biên chế được giao. Sở cần làm rõ những khó khăn, thuận lợi trong việc quy hoạch cán bộ, tuyển dụng, đào tạo, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cũng như các giải pháp cụ thể để thực hiện Nghị quyết trong thời gian tới.  Đồng thời xây dựng đề án biên chế vị trí việc làm để Sở Nội vụ trình HĐND tỉnh xem xét.Tin, ảnh: Ái Kiều

 

.