Từ 15/4, tăng mức phí sát hạch bằng lái xe

Thứ Bảy, 15:21, 02/03/2013 [GMT+7]
.

Mức thu phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ được áp dụng thống nhất trên cả nước.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ. Theo đó, từ 15/4, phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ sẽ được điều chỉnh tăng.  

Cụ thể, đối với thi sát hạch lái xe mô tô (hạng xe A1, A2, A3, A4), mức phí sát hạch lý thuyết sẽ là 40.000 đồng/lần thay mức 30.000 đồng/lần hiện nay; mức phí sát hạch thực hành là 50.000 đồng/lần thay mức 40.000 đồng/lần đang áp dụng.

Đối với thi sát hạch lái xe ô tô (hạng xe B1, B2, C, D, E, F), mức phí sát hạch lý thuyết sẽ tăng từ 70.000 đồng/lần lên 90.000 đồng/lần; Sát hạch thực hành trong hình tăng từ 230.000 đồng/lần lên mức 300.000 đồng/lần; Sát hạch thực hành trên đường giao thông công cộng sẽ tăng từ 50.000 đồng/lần lên 60.000 đồng/lần.

Theo Bộ Tài chính, mức thu phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ được áp dụng thống nhất trên cả nước khi cơ quan quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe (không phân biệt cơ quan thuộc Trung ương hay địa phương quản lý) tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Người dự sát hạch để được cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ phần nào thì nộp phí sát hạch phần đó (tính theo lần sát hạch: sát hạch lần đầu, sát hạch lại).

 

 

Theo VTC

.