Thực hiện đầy đủ chính sách cho người có uy tín

09:29, 29/06/2023
.

(Báo Quảng Ngãi)- Nhận thức vai trò quan trọng của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), những năm qua, tỉnh Quảng Ngãi luôn quan tâm chăm lo, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho người có uy tín. Qua đó, giúp người có uy tín phát huy vai trò của mình trong cộng đồng.   

Hỗ trợ, động viên kịp thời

Những năm qua, các chính sách dành cho người có uy tín luôn được tỉnh ta quan tâm, chỉ đạo triển khai. Ban Dân tộc tỉnh, với vai trò là cơ quan thường trực trong thực hiện chính sách này, đã luôn bám sát địa phương, cùng UBND các huyện thực hiện kịp thời, đầy đủ chế độ chính sách đối với người có uy tín theo quy định.

Ông Đinh Thanh Sơn (giữa), là người có uy tín ở xã Sơn Mùa (Sơn Tây), đã có nhiều đóng góp để gìn giữ và truyền dạy cách sử dụng chiêng cho thế hệ trẻ.  		        Ảnh: V.YẾN
Ông Đinh Thanh Sơn (giữa), là người có uy tín ở xã Sơn Mùa (Sơn Tây), đã có nhiều đóng góp để gìn giữ và truyền dạy cách sử dụng chiêng cho thế hệ trẻ. Ảnh: V.YẾN

Trong giai đoạn 2018 - 2022, Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp cấp hơn 404 nghìn tờ báo Quảng Ngãi, gần 160 nghìn tờ báo Dân tộc và Phát triển; cấp 778 radio cho người có uy tín trong đồng bào DTTS; tổ chức 5 đoàn đại biểu người có uy tín đi tham quan, học tập kinh nghiệm ngoài tỉnh, với 185 người có uy tín tham gia. Đồng thời, biểu dương, khen thưởng cho 379 lượt người có thành tích tiêu biểu trong phát huy vai trò của người có uy tín tại địa phương.

Cùng với Ban Dân tộc tỉnh, 5 huyện miền núi có đồng bào DTTS sinh sống tập trung cũng đã quan tâm, bố trí kinh phí tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và phổ biến, cung cấp thông tin cho 3.300 lượt người có uy tín.

Việc chăm lo đời sống cho người có uy tín trong đồng bào vùng DTTS cũng được Ban Dân tộc tỉnh và UBND các huyện quan tâm thực hiện. Cụ thể như, thời gian qua, các đơn vị đã tổ chức thăm, tặng quà cho 1.742 lượt người có uy tín trong đồng bào DTTS nhân dịp tết Nguyên đán và Tết của đồng bào DTTS. Tổ chức thăm hỏi 164 lượt người có uy tín ốm đau; thăm viếng 142 trường hợp người có uy tín, thân nhân người có uy tín qua đời.

Tiếp tục chăm lo cho người có uy tín

Hiện nay, toàn tỉnh có 306 người có uy tín trong đồng bào DTTS. Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh Nguyễn Thế Nhân cho biết, người có uy tín được xem là cầu nối quan trọng giữa đồng bào các DTTS với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp. Đây cũng là một trong những lực lượng nòng cốt để đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh đi vào cuộc sống. Nhận thức được vai trò của người có uy tín, thời gian tới, Ban Dân tộc tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt các chế độ, chính sách của trung ương và của tỉnh đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định.

Triển khai Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, năm 2023, UBND tỉnh đã quyết định hỗ trợ 1 điện thoại thông minh cho người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, Ban Dân tộc tỉnh cũng đã ban hành kế hoạch biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín thuộc Tiểu dự án 1 của Dự án 10, Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh năm 2023, với tổng kinh phí hơn 1,2 tỷ đồng. Trong đó, có nhiều nội dung như: Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nâng cao năng lực cho người có uy tín; tổ chức tham quan học tập, thăm hỏi ốm đau, thăm hỏi gia đình người có uy tín gặp khó khăn; biểu dương, khen thưởng, cấp miễn phí báo cho người có uy tín...

Ngoài ra, Ban Dân tộc tỉnh và các địa phương còn thường xuyên kiểm tra, giám sát, nắm bắt tình hình tổ chức thực hiện chính sách đối với đội ngũ người có uy tín trên địa bàn.


VŨ YẾN

 

 

TIN, BÀI LIÊN QUAN:


 


Ý kiến bạn đọc


.