Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres

07:10, 21/10/2022
.
Chiều 21/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng (Hà Nội), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres thăm chính thức Việt Nam.
 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres.

 

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres thăm chính thức Việt Nam trong hai ngày 21 và 22/10.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres thăm chính thức Việt Nam trong hai ngày 21 và 22/10.

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres tại buổi tiếp.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres tại buổi tiếp.

 

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres phát biểu tại buổi tiếp.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres phát biểu tại buổi tiếp.

 

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi tiếp Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi tiếp Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres.

 

Đoàn đại biểu tháp tùng Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres sang thăm chính thức Việt Nam.
Đoàn đại biểu tháp tùng Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres sang thăm chính thức Việt Nam.

 

Đoàn đại biểu Việt Nam tại buổi tiếp.
Đoàn đại biểu Việt Nam tại buổi tiếp.

 

Quang cảnh buổi tiếp Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres tại Trụ sở Trung ương Đảng.
Quang cảnh buổi tiếp Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres tại Trụ sở Trung ương Đảng.

 

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đúng dịp kỷ niệm 45 năm Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc.
Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đúng dịp kỷ niệm 45 năm Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc.
Theo Nhandan.vn