Trường ĐH Phạm Văn Đồng: Sẽ trở thành thành viên liên kết của Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh

10:03, 24/03/2017
.

(Báo Quảng Ngãi)- Hiệu trưởng Trường ĐH Phạm Văn Đồng, PGS.TS Phạm Đăng Phước cho biết, lãnh đạo tỉnh cùng với nhà trường đã làm việc với Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh. Theo đó, hai bên đã thống nhất sơ bộ về kế hoạch làm việc để có thể tiến đến công nhận ĐH Phạm Văn Đồng trở thành thành viên liên kết của ĐH Quốc gia TP.Hồ Chí Minh.

Theo PGS.TS Phạm Đăng Phước, thời gian qua thực hiện chương trình hợp tác giữa tỉnh Quảng Ngãi và ĐH Quốc gia TP.Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia đã hỗ trợ nhà trường đào tạo cán bộ giảng dạy, hỗ trợ về chương trình, thư viện điện tử; thành lập học viện mạng Cisco và tiếp thu các công nghệ mới, nhờ đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nhất là đối với ngành công nghệ thông tin.

-PV: Ông có thể cho biết rõ hơn về mô hình thành viên liên kết?

PGS.TS Phạm Đăng Phước: Trong quá trình hợp tác, được sự thống nhất của Tỉnh ủy, UBND tỉnh định hướng Trường ĐH Phạm Văn Đồng trở thành thành viên liên kết của ĐH Quốc gia. Đối với ĐH Quốc gia, thành viên liên kết là mô hình còn mới mẻ, chưa có quy định cụ thể. Thành viên liên kết không giống như thành viên chính thức của ĐH quốc gia, về mặt tổ chức, tài chính vẫn trực thuộc tỉnh quản lý, trường chỉ là thành viên của ĐH Quốc gia xét về mặt chuyên môn. Theo tôi biết, ĐH Quốc gia hiện đang nghiên cứu quy định đối với thành viên liên  kết, về vấn đề này giữa tỉnh, Trường ĐH Phạm Văn Đồng và ĐH Quốc gia sẽ có những bàn bạc cụ thể. Ngoài ra, về mặt thủ tục cũng cần có sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ và Bộ GD&ĐT. Xét về quy trình còn phải tiến hành nhiều bước thì trường mới có thể trở thành thành viên liên kết của ĐH Quốc gia.

Trường ĐH Phạm Văn Đồng sẽ nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo khi trở thành thành viên của ĐH Quốc gia TP.Hồ Chí Minh.  ẢNH: PV
Trường ĐH Phạm Văn Đồng sẽ nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo khi trở thành thành viên của ĐH Quốc gia TP.Hồ Chí Minh. ẢNH: PV


-PV: Thưa ông, nhà trường có những thuận lợi gì khi trở thành thành viên liên kết của ĐH Quốc gia?

PGS.TS Phạm Đăng Phước: Khi trở thành thành viên liên kết, ĐH Quốc gia sẽ hỗ trợ đắc lực cho nhà trường trong quá trình phát triển, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo cũng như triển khai có hiệu quả các hoạt động khoa học công nghệ. ĐH Quốc gia sẽ quản lý về mặt chuyên môn, tức quản lý về chương trình đào tạo, mở mã ngành mới, hỗ trợ đào tạo học sau ĐH... Nếu trở thành thành viên liên kết thì sự hỗ trợ từ phía ĐH Quốc gia đối với Quảng Ngãi và ĐH Phạm Văn Đồng sẽ rất thuận lợi, kể cả trong công tác đào tạo cán bộ, giảng viên, trao đổi sinh viên, công tác quản lý, nghiên cứu khoa học...

Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh là một tổ chức giáo dục lớn, uy tín và có nhiều trường thành viên, trên cơ sở đó giúp cho nhà trường phát triển, đồng thời nâng cao chất lượng. Trong công tác tổ chức đào tạo gần như trường sẽ sử dụng các chương trình đào tạo của các trường trong hệ thống của đại học quốc gia, đó là những chương trình đã được thẩm định rất kỹ. Khi là thành viên, trường sẽ mời giảng viên của các trường thành viên ĐH Quốc gia hỗ trợ giảng dạy trong một số bộ môn. Đại học quốc gia đánh giá chất lượng rất khắt khe, bắt buộc nhà trường phải xây dựng công tác kiểm định chất lượng theo đúng quy định của đại học quốc gia.

Khi trở thành thành viên, bắt buộc nhà trường phải có sự đầu tư theo quy định của ĐH Quốc gia về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên, chương trình đào tạo để đạt chuẩn chung của ĐH Quốc gia. Ngoài ra, khi muốn mở rộng các ngành nghề đào tạo cần có sự hỗ trợ của các trường thành viên, các trường cũng sẽ sẵn sàng hỗ trợ. Trong thỏa thuận, nếu sinh viên ĐH Phạm Văn Đồng học xong năm thứ 2 có kết quả học tập khá, giỏi thì có thể chuyển vào học ở các trường thành viên, với điều kiện phải đúng ngành nghề đào tạo, ĐH quốc gia sẽ cấp học bổng. Khi trở thành thành viên liên kết của ĐH Quốc gia, trường cũng sẽ mở rộng ngành nghề ngoài sư phạm, để đáp ứng nhu cầu phát triển về kinh tế-xã hội trong giai đoạn hiện nay. PHƯƠNG LÝ 
(thực hiện)

 


.