Xây dựng nông thôn mới: Đảng viên nêu gương

04:02, 14/02/2023
.
(Báo Quảng Ngãi)- Để hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới (NTM), các địa phương đã huy động cả hệ thống chính trị tham gia. Trong đó, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên để tạo sự lan tỏa, đồng thuận trong nhân dân.
 
[links()]
 
Đức Lợi là một trong những xã đi đầu trong xây dựng NTM, NTM nâng cao ở huyện Mộ Đức. Bên cạnh sử dụng hiệu quả nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, xã đã huy động sự tham gia đóng góp của nhân dân, đặc biệt là phát huy tính nêu gương của đảng viên trong xây dựng NTM. Nhiều đảng viên đã tiên phong hiến đất, hiến tài sản, tự nguyện phá dỡ các công trình kiên cố để chung tay hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM.
 
Gia đình đảng viên Trần Văn Diêu, ở xã Đức Lợi (Mộ Đức) phát triển kinh tế vườn theo hướng an toàn gắn với  du lịch sinh thái. Ảnh: Mỹ Hoa
Gia đình đảng viên Trần Văn Diêu, ở xã Đức Lợi (Mộ Đức) phát triển kinh tế vườn theo hướng an toàn gắn với du lịch sinh thái. Ảnh: Mỹ Hoa
Đảng viên Trần Văn Diêu (86 tuổi), ở thôn An Mô, xã Đức Lợi cho biết, muốn vận động được người dân thì đảng viên phải gương mẫu thực hiện trước. Thời gian qua, gia đình tôi phát triển kinh tế theo hướng trồng rau sạch với hơn 2.000m2, gắn với làm du lịch. Khi chính quyền địa phương kêu gọi người dân hiến đất mở rộng đường, tôi đã hiến gần 300m2 đất.
 
Cùng với ông Diêu, nhiều đảng viên ở xã Đức Lợi đã tiên phong hiến đất và tích cực tham gia các phong trào do địa phương phát động. Qua đó lan tỏa tinh thần chung sức xây dựng NTM đến người dân trong xã, tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện các tiêu chí của NTM nâng cao. Phong trào thi đua xây dựng NTM, NTM nâng cao trên địa bàn xã Đức Lợi nhờ đó đã đạt được kết quả đáng khích lệ.
 
Hạ tầng nông thôn phát triển với 100% tuyến đường giao thông xã, thôn, xóm được bê tông và sáng - xanh - sạch - đẹp; 100% hộ dân sử dụng điện an toàn và hầu hết diện tích sản xuất nông nghiệp được tưới, tiêu nước chủ động. Đời sống của người dân ngày càng được nâng lên, với thu nhập bình quân đạt gần 50 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 2%. Phó Bí thư Đảng ủy xã Đức Lợi Lê Minh Việt cho biết, không chỉ duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, đến thời điểm này xã Đức Lợi đã đạt 15/19 tiêu chí NTM nâng cao. Đây là thành quả từ sự nỗ lực chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và người dân địa phương, đặc biệt là sự góp sức của cán bộ, đảng viên. 
 
Tuyến đường hoa ở xã Hành Tín Tây (Nghĩa Hành).
Tuyến đường hoa ở xã Hành Tín Tây (Nghĩa Hành).
Còn tại xã Hành Tín Tây (Nghĩa Hành), với phương châm “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, các đảng viên trong xã đã phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong quá trình thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM. Đảng viên ở địa phương tích cực tham gia thực hiện các chương trình, dự án như tham gia mô hình sản xuất tập thể gắn với chuỗi liên kết; chỉnh trang vườn nhà phát triển kinh tế; gìn giữ đường làng ngõ xóm sạch đẹp và bảo vệ môi trường... Những việc làm tuy nhỏ nhưng thiết thực của các đảng viên đã có sức lan tỏa lớn, khơi dậy sức dân trong xây dựng NTM, NTM nâng cao. 
 
Bí thư Đảng ủy xã Hành Tín Tây Đào Thanh Minh cho biết, nhận thức rõ quá trình xây dựng NTM, NTM nâng cao phải dựa vào nội lực là chính, nên đảng bộ và chính quyền xã Hành Tín Tây đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Trong đó, cán bộ, đảng viên giữ vai trò nòng cốt, lấy sự tiên phong của đảng viên làm động lực để nhân dân tin tưởng, ủng hộ và tham gia. Qua đó, góp phần thực hiện có hiệu quả các tiêu chí của chương trình xây dựng NTM với mục tiêu nâng cao sự hài lòng và chất lượng cuộc sống người dân.
 
Bài, ảnh: THANH PHONG
 

.