Thành lập Trung tâm dự báo ngư trường khai thác hải sản

01:02, 18/02/2013
.

Theo Bộ NN-PTNT, Trung tâm dự báo ngư trường khai thác hải sản trực thuộc Viện nghiên cứu hải sản vừa được thành lập và đi vào hoạt động.

Nhiệm vụ của trung tâm này là nghiên cứu chuyển giao công nghệ, ứng dụng và dự báo ngư trường khai thác hải sản phục vụ hoạt động khai thác và phát triển nguồn lợi thủy sản theo quy định của pháp luật. Trong đó, trung tâm sẽ xây dựng các mô hình dự báo ngư trường khai thác, cập nhật thông tin dữ liệu hải dương học, sinh học nghề cá từ điều tra, khảo sát, viễn thám biển và các đài trạm để xây dựng và cung cấp thông tin, dự báo ngư trường khai thác đáp ứng yêu cầu quản lý thủy sản và yêu cầu sản xuất của ngư dân.


Quang Duẩn/Thanh niên


.