Cập nhật lúc: 16:51, 01/10/2018 [GMT+7]
.

Sở Tư pháp: Nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ


(Báo Quảng Ngãi)- Thực hiện chủ đề hành động năm 2018 của tỉnh: “Tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế; nâng cao kỷ luật, kỷ cương, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; huy động nguồn lực xã hội; đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp”, ngành Tư pháp Quảng Ngãi đã tập trung thực hiện đồng bộ, kịp thời tất cả các nhiệm vụ công tác và đạt được những kết quả tích cực.
 

“Gác cổng” văn bản

Trong công tác xây dựng, thẩm định và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp đã tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng nghị quyết để trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết Quy định nội dung chi, mức chi thực hiện công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh. Sở Tư pháp đã thẩm định 41 lượt dự thảo văn bản quy phạm; thực hiện tự kiểm tra 15 văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh ban hành; kiểm tra 11 văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND huyện, thành phố trong tỉnh gửi đến.

 Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Trung Tập phát biểu trong một hội nghị của ngành Tư pháp tỉnh.
Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Trung Tập phát biểu trong một hội nghị của ngành Tư pháp tỉnh.


Bên cạnh đó, Sở còn kiểm tra 4 văn bản (công văn) do Chủ tịch UBND cấp huyện, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện ban hành có nội dung quy phạm pháp luật. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014 - 2018; danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh, UBND tỉnh hết hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2017 là 114 văn bản. Sở Tư pháp cũng đã hoàn thành việc kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại 3 đơn vị.
 

Theo Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Trung Tập, công tác thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực tư pháp được chỉ đạo thường xuyên. Nhờ đó đã đánh giá được tình hình chấp hành quy định pháp luật của các địa phương. Kịp thời phát hiện những sai phạm, xử lý hành vi vi phạm hành chính, chấn chỉnh, khắc phục những sai sót, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tư pháp trên địa bàn Quảng Ngãi.

Thời gian qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, nên việc thực hiện có nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Các cơ quan, đơn vị đã tích cực phối hợp với Sở Tư pháp trong triển khai các văn bản pháp luật chuyên ngành, phù hợp với tình hình và yêu cầu phát triển kinh tế, chính trị - xã hội của tỉnh; trong đó có 1 hội nghị cấp tỉnh triển khai 3 văn bản luật, 8 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật tại địa phương.

Đồng thời, Sở Tư pháp đã ký kết chương trình phối hợp với Hội LHPN tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, trợ giúp pháp lý.

Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Hoạt động bổ trợ tư pháp, thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tiếp tục được triển khai thực hiện đạt hiệu quả. Theo đó, Sở Tư pháp đã xuất bản 1 tập sách “Hỏi - đáp pháp luật” và 1 bản tin hỗ trợ doanh nghiệp, cấp phát cho gần 600 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; tham vấn cho 9 trường hợp doanh nghiệp gặp vướng mắc trong quá trình thực hiện hồ sơ, thủ tục pháp lý qua điện thoại và tham vấn bằng văn bản cho 5 trường hợp.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Phòng Công chứng số 1 (Sở Tư pháp) đã thực hiện 2.744 vụ việc công chứng, tổng số tiền thu được hơn 1,2 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước hơn 272 triệu đồng; Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh đã ký 84 hợp đồng, thực hiện 603 cuộc đấu giá tài sản, quyền sử dụng đất, quyền khai thác khoáng sản.

Ngoài ra, công tác hành chính tư pháp tiếp tục đạt kết quả tích cực. Sở Tư pháp đã giải quyết một lượng lớn yêu cầu về thực hiện thủ tục hành chính về hộ tịch và lý lịch tư pháp của người dân; thực hiện đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho 7 trường hợp; đăng ký kết hôn 46 trường hợp; tiếp nhận 2.023 cấp phiếu lý lịch tư pháp của công dân cho 1.993 trường hợp.

Bên cạnh đó, Sở còn kiểm tra, cập nhật phần mềm quản lý hộ tịch và công tác đăng ký, quản lý hộ tịch tại 4 xã. Đặc biệt, Trung tâm Trợ giúp pháp lý đã thực hiện trợ giúp pháp lý cho 391 vụ việc; tổ chức 32 đợt truyền thông, với hơn 1.700 lượt người tham dự.


Bài, ảnh: HOÀNG ANH


 

.