Công đoàn Viên chức tỉnh: Sôi nổi các phong trào thi đua yêu nước

08:03, 15/03/2018
.

(Báo Quảng Ngãi)- Công đoàn Viên chức tỉnh đã triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, trong đó khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CCVC-LĐ), góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

TIN LIÊN QUAN

Phát huy tính sáng tạo

Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Vũ Hoài Phương, cho biết: 5 năm qua, các phong trào thi đua yêu nước của Công đoàn Viên chức tỉnh được triển khai thực hiện sôi nổi, trở thành phong trào thường xuyên của các cấp công đoàn, qua đó  khơi dậy tinh thần chủ động, tự lực, phát huy tính sáng tạo của cán bộ, CCVC-LĐ, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị.

Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Vũ Hoài Phương trao giấy khen cho các công đoàn cơ sở đạt thành tích xuất sắc trong năm 2017.                     Ảnh: P.Lý
Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Vũ Hoài Phương trao giấy khen cho các công đoàn cơ sở đạt thành tích xuất sắc trong năm 2017. Ảnh: P.Lý

Trong đó, sôi nổi là các phong trào thi đua: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Tích cực học tập, lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc"; phong trào “Xanh- sạch - đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”... Các phong trào thi đua được gắn với thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh...
 

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Viên chức tỉnh đã phối hợp với Quỹ trợ vốn CNLĐ nghèo xét duyệt hồ sơ cho hàng trăm lượt đoàn viên vay gần 2 tỷ đồng để cải thiện nhà ở, mua sắm phương tiện sinh hoạt; xét chọn, đề nghị LĐLĐ tỉnh hỗ trợ 6 đoàn viên xây mới và sửa chữa nhà “Mái ấm công đoàn”, với số tiền 160 triệu đồng; xét chọn và tổ chức xây tặng 2 “Nhà tình nghĩa” cho gia đình chính sách, trị giá 60 triệu đồng/nhà...

Nhiều CĐCS đã tổ chức linh hoạt, vận dụng sáng tạo, cụ thể hóa các nội dung trong phong trào thi đua phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị. Ở mỗi lĩnh vực khác nhau, cán bộ, CCVC-LĐ có những giải pháp, sáng kiến ứng dụng vào công tác một cách hiệu quả.  Cán bộ, CCVC-LĐ đã phát huy vai trò làm chủ, vượt mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các phong trào thi đua còn góp phần bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ, CCVC-LĐ và cán bộ công đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân. Qua các phong trào thi đua yêu nước đã có trên 2.000 sáng kiến cấp cơ sở và sáng kiến cấp tỉnh, bộ, ngành được hội đồng thi đua khen thưởng các cấp công nhận và khen thưởng.

Chăm lo, bảo vệ quyền lợi của CCVC-LĐ

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Viên chức tỉnh kết nạp mới 350 đoàn viên, nâng tổng số đoàn viên lên 3.814 đoàn viên, sinh hoạt ở 70 CĐCS. Việc đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, cán bộ, CCVC-LĐ cũng như các hoạt động xã hội được Công đoàn Viên chức tỉnh quan tâm thực hiện có hiệu quả. Có 100% cơ quan, đơn vị xây dựng Quy chế dân chủ cơ sở, nội quy cơ quan, quy chế chi tiêu nội bộ. Qua thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, vai trò Công đoàn đã thể hiện rõ tính đại diện, tổ chức tập hợp tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, CCVC-LĐ trong cơ quan, đơn vị.

Công đoàn Viên chức tỉnh tích cực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, CCVC-LĐ. Các CĐCS phối hợp với lãnh đạo cơ quan tổ chức thăm hỏi, trợ cấp khó khăn cho đoàn viên với số tiền hàng tỷ đồng. Các CĐCS vận động đoàn viên đóng góp Quỹ nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa và ủng hộ xây dựng Khu tưởng niệm “Nghĩa sĩ Hoàng Sa”, với số tiền 241 triệu đồng; ủng hộ Quỹ “Mái ấm công đoàn” 300 triệu đồng. Cán bộ, CCVC-LĐ cũng đã đóng góp ủng hộ Quỹ vì trẻ thơ; ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ hụt; ủng hộ cán bộ, CCVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn hơn 1 tỷ đồng...

Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Vũ Hoài Phương, cho biết: Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023,  xuất phát từ thực tế phong trào cán bộ, CCVC-LĐ và hoạt động công đoàn trong thời kỳ mới, Công đoàn Viên chức tỉnh xác định mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu là tập trung đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, CCVC-LĐ; nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua và các cuộc vận động; tích cực tham gia cải cách hành chính, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh...


BÁ SƠN