Cập nhật lúc: 16:55, 24/07/2016 [GMT+7]
.

Tư vấn chế độ bảo hiểm


Anh Nguyễn Văn Quang – Công nhân Công ty May Z28 Quảng Ngãi hỏi: Tôi tham gia BHXH tại đơn vị từ tháng 10.2010 đến nay. Vợ tôi sinh con ngày 10.2.2016 (vợ tôi không tham gia đóng BHXH). Xin cho hỏi theo Luật BHXH năm 2014 thì tôi được hưởng các chế độ gì khi vợ sinh?

Trả lời:

Luật 58/2014/QH13 quy định về các chế độ của nam nghỉ hưởng khi vợ sinh con như sau:
 
Theo điểm 2 Điều 13 quy định về thời gian hưởng chế độ của lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản:
 
a)   05 ngày làm việc;

b)  07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

c) Trường họp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

d)   Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.
 
Điều 38 quy định về việc hưởng trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trong trường hợp sinh con, nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con. Vậy trường hợp của bạn được hưởng các chế độ như đã nêu.


BHXH
 

.