Nâng cao năng lực hoạt động của tổ chức Công đoàn

07:05, 27/05/2013
.

(QNg)- Năm 2013, Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn năm 2012 có hiệu lực, tạo hành lang pháp lý để các cấp Công đoàn trong tỉnh nâng cao năng lực hoạt động, thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

TIN LIÊN QUAN


Bộ luật Lao động năm 2012 có nhiều điểm mới, bao quát khá toàn diện các vấn đề nảy sinh trong quan hệ lao động hiện nay. Cụ thể, về nội dung của hợp đồng lao động, Bộ luật Lao động năm 2012 đã bổ sung 2 nội dung quan trọng là: Chế độ nâng bậc, nâng lương; đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề. Bổ sung quy định mới về phụ lục hợp đồng lao động, theo đó khi cần sửa đổi, bổ sung nội dung của hợp đồng lao động; nâng mức lương thử việc của người lao động trong thời gian thử việc, ít nhất bằng 85% mức lương cấp bậc của công việc đó so với mức 75% được quy định tại Bộ luật Lao động hiện hành.

 Đoàn viên công đoàn Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi nghiên cứu, học tập Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn năm 2012.
Đoàn viên công đoàn Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi nghiên cứu, học tập Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn năm 2012.


Một trong những điểm đáng chú ý là: Đối với trường hợp hết hạn hợp đồng lao động, thì nguyên tắc chung là hết thời hạn thực hiện hợp đồng lao động mà hai bên đã giao kết thì đều có thể chấm dứt hợp đồng lao động. Riêng đối với người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách đang trong nhiệm kỳ Công đoàn mà hết hạn hợp đồng lao động được kéo dài đến hết nhiệm kỳ.

Về chương đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể mở rộng thêm 2 nhóm nội dung: Đối thoại tại nơi làm việc và thương lượng tập thể. Về chương tiền lương có một nội dung mới: Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức trách, chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Về tiền lương làm thêm giờ có bổ sung: Người lao động khi làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc được trả lương theo quy định đối với các trường hợp làm thêm giờ và làm việc vào ban đêm còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn vị giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày. Giờ làm việc ban đêm được tính từ 22 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau. Bổ sung ngày nghỉ Tết âm lịch từ 4 ngày lên 5 ngày, nâng tổng số ngày nghỉ lễ, tết trong một năm là 10 ngày. Tăng thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản, cụ thể thời gian nghỉ trước và sau khi sinh con là 6 tháng.  

Luật Công đoàn năm 2012 cũng có nhiều điểm đáng chú ý. Đó là quy định Công đoàn cấp trên đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động trong các doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn. Tất cả các doanh nghiệp có hay chưa có tổ chức CĐCS đều phải trích kinh phí công đoàn bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Cơ chế bảo vệ cán bộ công đoàn được cụ thể hóa, chặt chẽ hơn để cán bộ công đoàn yên tâm làm nhiệm vụ mà không lo bị sa thải, chấm dứt hợp đồng hoặc chủ doanh nghiệp gây khó, không tạo điều kiện để tham gia hoạt động công đoàn…

Để tăng tính thực thi cũng như sớm đưa Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn năm 2012 đi vào cuộc sống, LĐLĐ tỉnh và các cấp Công đoàn trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung trọng tâm và các điểm mới Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn năm 2012 cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở, người sử dụng lao động và người lao động thuộc các thành phần kinh tế.        
    

   Bài, ảnh: Quang Tuyến
 


.