Đức Phổ: Thành công từ công tác phối hợp chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH

09:12, 06/12/2012
.

(QNg)- Những năm gần đây, việc phối hợp, chỉ đạo trong quá trình triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT đã được nhiều địa phương quan tâm và đem lại những kết quả đáng khích lệ, trong đó huyện Đức Phổ là một điển hình.

TIN LIÊN QUAN


Ông Bùi Ngọc Tám-Giám đốc BHXH huyện Đức Phổ cho biết: Toàn huyện hiện có 73.257 người tham gia BHXH, BHYT. Trong đó đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN là 3.554 người, đối tượng chỉ tham gia BHYT 69.703 người. Việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn luôn được Huyện ủy, UBND huyện quan tâm và chỉ đạo quyết liệt bằng nhiều biện pháp như: Ban hành các chỉ thị, công văn chỉ đạo các ngành liên quan phối hợp cùng BHXH huyện thực hiện tốt các chính sách pháp luật BHXH, BHYT.

BHXH huyện Đức Phổ (một trong năm đơn vị thuộc cụm thi đua số IV) nhận Cờ thi đua của BHXH Việt Nam năm 2011.
BHXH huyện Đức Phổ (một trong năm đơn vị thuộc cụm thi đua số IV) nhận Cờ thi đua của BHXH Việt Nam năm 2011.


Trong các cuộc họp của Huyện ủy, UBND huyện đều lồng ghép các chương trình để BHXH huyện tham dự báo cáo tình hình thực hiện BHXH, BHYT cũng như đưa ra những đề xuất, kiến nghị để địa phương có hướng chỉ đạo tích cực. Đặc biệt trong tháng 7/2012, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch thực hiện BHYT toàn dân. Đây là huyện đầu tiên của tỉnh triển khai thực hiện lộ trình BHYT theo từng năm từ nay đến năm 2014 và những năm tiếp theo.

Từ những biện pháp chỉ đạo cụ thể của Huyện ủy, UBND huyện mà thời gian gần đây tình trạng nợ đọng bảo hiểm kéo dài có xu hướng giảm, số thu hằng năm luôn đạt và vượt kế hoạch BHXH tỉnh giao (năm 2011 đạt 106%; đến giữa tháng 11/2012 số thu đã đạt và vượt 100,57% kế hoạch); tỷ lệ nợ đọng thấp, đến thời điểm giữa tháng 11/2012 số tiền nợ đọng từ 3 tháng trở lên chỉ ở mức 1,04% so với số phải thu. Bên cạnh việc thanh tra, kiểm tra, huyện còn đưa các chỉ tiêu tham gia BHXH, BHYT để bình xét thi đua hằng năm tại các đơn vị, xét các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Đối với các đối tượng tham gia BHYT, lãnh đạo địa phương cũng đặc biệt quan tâm, nhất là đối tượng người nghèo, cận nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi nhằm đảm bảo quyền lợi cho đối tượng khi đi KCB. Riêng đối với BHYT học sinh, từ việc số lượng học sinh tham gia chỉ chiếm hơn 30% học sinh trên địa bàn (năm 2008),  đến năm 2011-2012 tỷ lệ học sinh tham gia BHYT đã tăng vọt lên 95% và năm học 2012-2013 số học sinh tham gia đạt 97% tổng số học sinh của toàn huyện.

Về trách nhiệm của BHXH huyện, thường xuyên phối hợp với Đài truyền thanh huyện phổ biến các chế độ chính sách BHXH, BHYT; tuyên truyền bằng xe lưu động đến các cụm dân cư; đối thoại trực tiếp với phụ huynh, học sinh tại các trường vào đầu mỗi năm học mới; tổ chức đối thoại với nhân dân ở các xã, thị trấn về chính sách BHYT, nhất là BHYT hộ cận nghèo để người dân biết và tham gia (số đối tượng hộ cận nghèo tham gia BHYT ban đầu khoảng 150 người, sau tăng lên khoảng 700 người).

Có thể nói việc triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại huyện Đức Phổ có được kết quả như thời gian qua chính là nhờ sự chỉ đạo linh hoạt của lãnh đạo Huyện  ủy, UBND huyện, sự kết hợp và huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc.  Nếu các địa phương trên địa bàn tỉnh đều có sự quan tâm, chỉ đạo việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT như thế thì việc tiến tới BHYT toàn dân của tỉnh ta sẽ sớm được thực hiện theo đúng lộ trình .


    Bài, ảnh: Hồ Thủy

 


.