Chuẩn bị tổ chức kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp

18:34, 24/08/2021 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành Kế hoạch tổ chức kỳ thi nâng ngạch từ chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp đối với cán bộ, công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2021. Thời gian tổ chức dự kiến khoảng giữa quý IV/2021.
 
Đối tượng dự thi là cán bộ, công chức đang công tác, làm việc ở trong cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp tỉnh, thành phố. Cụ thể: Ở các cơ quan Trung ương là cán bộ, công chức đang làm nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu tại các cục, vụ (ban), đơn vị có vị trí việc làm của ngạch chuyên viên cao cấp. Ở địa phương là cán bộ, công chức đang giữ chức vụ đứng đầu ban, ngành của tỉnh; cấp phó của người đứng đầu được quy hoạch cấp trưởng hoặc là tỉnh ủy viên.
 
Riêng cán bộ, công chức lãnh đạo ở cấp tỉnh (là cấp trưởng, phó sở, ban, ngành) luân chuyển về công tác tại cấp huyện thì được xem xét dự thi (nếu có vị trí của ngạch chuyên viên cao cấp).
 
Điều kiện dự thi là cơ quan quản lý cán bộ, công chức cử người tham dự kỳ thi nâng ngạch phải có nhu cầu về vị trí việc làm của ngạch chuyên viên cao cấp (dựa trên số lượng vị trí việc làm còn thiếu so với cơ cấu ngạch chuyên viên cao cấp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt của từng cơ quan, đơn vị).
 
Đối với cán bộ, công chức dự thi phải có đủ điều kiện theo quy định của Luật Cán bộ, công chức; Nghị định số 138/2020/NĐ-CP 27/11/2020 của Chính phủ, các văn bản hướng dẫn luật (tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự thi). Có thời gian giữ ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương từ đủ 06 năm (72 tháng) trở lên. Trường hợp có thời gian tương đương với ngạch chuyên viên chính thì trong đó có ít nhất 01 năm cuối (đủ 12 tháng) liên tục giữ ngạch chuyên viên chính tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch. Trong thời gian giữ ngạch chuyên viên chính và tương đương đã chủ trì hoặc tham gia xây dựng ít nhất 02 văn bản và được cấp có thẩm quyền ban hành (nghiệm thu). 
 
Các thí sinh dự thi sẽ thi môn kiến thức chung và ngoại ngữ bằng hình thức thi trắc nghiệm trên máy vi tính; môn chuyên môn, nghiệp vụ gồm thi viết đề án, thời gian tối đa 08 tiếng và bảo vệ đề án, thời gian tối đa 30 phút.
 
Về chỉ tiêu nâng ngạch của mỗi cơ quan, địa phương, đơn vị được xác định theo vị trí việc làm còn thiếu của ngạch chuyên viên cao cấp. Trường hợp số lượng cán bộ, công chức thực tế của từng cơ quan, địa phương, đơn vị cử dự thi bằng hoặc thấp hơn chỉ tiêu nâng ngạch được giao (hoặc theo vị trí việc làm còn thiếu) thì không phải thực hiện nguyên tắc cạnh tranh.
 
Thời gian dự kiến tổ chức thi dự kiến vào khoảng giữa Quý IV/2021, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (địa chỉ: số 135 Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội). 
 
QN
.