Mua và đọc báo, tạp chí của Đảng: Phải thực hiện nghiêm túc, hiệu quả

10:30, 24/07/2020 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng được Bộ Chính trị quy định tại Chỉ thị 11-CT/TW ngày 28.12.1996. Ở tỉnh ta, với sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tổ chức thực hiện các chỉ thị, kết luận của Ban Bí thư và Bộ Chính trị, việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng ngày càng đi vào nền nếp, phát huy hiệu quả. Nhưng vẫn còn nhiều cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng.
Từ nhiều năm nay, Huyện ủy Bình Sơn mua báo Quảng Ngãi tặng cho đảng viên từ 40 tuổi Đảng trở lên. ảnh: ĐĂNG SƯƠNG
Từ nhiều năm nay, Huyện ủy Bình Sơn mua báo Quảng Ngãi tặng cho đảng viên từ 40 tuổi Đảng trở lên. ảnh: ĐĂNG SƯƠNG
Chỉ thị 11-CT/TW ngày 28.12.1996 của Bộ Chính trị về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng nêu rõ: Mỗi chi bộ đảng, mỗi ủy ban nhân dân, hội đồng nhân dân xã, phường, mỗi cơ sở Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đều có báo nhân dân và các báo của đảng bộ địa phương mình. Mỗi đảng bộ cơ sở đều có ít nhất một Tạp chí Cộng sản. Có các hình thức phù hợp để đảng viên, đoàn viên và nhân dân thường xuyên đọc, nghiên cứu  báo, tạp chí của Đảng, hiểu rõ, nắm vững và thực hiện có hiệu quả đường lối, quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước.
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Văn Hào: “Phê bình đối với những đơn vị không thực hiện nghiêm túc”
 
Thời gian qua, các cấp ủy đảng trên địa bàn tỉnh đã quan tâm chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Nhìn chung, việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng  được duy trì thực hiện tốt. Báo Quảng Ngãi đã có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung và hình thức, kịp thời đáp ứng tốt yêu cầu thông tin tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phản ánh sinh động mọi mặt của đời sống xã hội. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của báo, tạp chí của Đảng trong sinh hoạt đảng và cuộc sống. Việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại một số chi, đảng bộ chưa đi vào nền nếp.
 
Ngày 4.5.2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có công văn chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kết luận 173 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Các cấp ủy, tổ chức đảng cần phải theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện mua báo, tạp chí của Đảng; nhắc nhở, phê bình đối với các đơn vị không thực hiện nghiêm túc. Khuyến khích mở rộng đối tượng thụ hưởng báo, tạp chí của Đảng. Đồng thời, kiểm tra chặt chẽ việc cấp và sử dụng kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng. Thời gian đến, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị ở các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy biết và có hướng xử lý đối với những đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc chỉ thị của cấp trên.
 
Phó Bí thư Thị ủy Đức Phổ Nguyễn Kiên: “Đưa việc đọc báo, tạp chí của Đảng trở thành nền nếp trong hoạt động của cơ quan, đơn vị”
 
Ban Thường vụ Thị ủy Đức Phổ đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trong cán bộ, đảng viên nhằm tạo sự thống nhất về tư tưởng, nhận thức và nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội, của cán bộ, đảng viên trong huyện về vai trò của báo, tạp chí của Đảng đối với công tác chính trị, tư tưởng.
 
Qua theo dõi, hầu hết các chi bộ trực thuộc cấp ủy cơ sở trên địa bàn huyện đặt mua và sử dụng báo, tạp chí của Đảng, gồm có báo Nhân dân, báo Quảng Ngãi và Tạp chí Cộng sản, đạt tỷ lệ hơn 86%. Việc sử dụng báo, tạp chí của Đảng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện có tác dụng tích cực và đem lại hiệu quả rõ rệt. Báo, tạp chí của Đảng thật sự là công cụ thông tin quan trọng giúp cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập kinh nghiệm, nắm bắt thông tin để nâng cao trình độ hiểu biết và phục vụ công tác tốt hơn, nhất là giúp định hướng tốt hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công việc.
 
Tuy nhiên, vẫn còn một vài cấp ủy, chính quyền chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Ban Thường vụ Thị ủy sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị. Các cấp ủy, chính quyền cần phải nâng cao trách nhiệm, bố trí nguồn kinh phí hằng năm kết hợp với nguồn đảng phí của từng đơn vị để đặt mua báo, tạp chí của Đảng; đưa việc đọc báo, tạp chí của Đảng trở thành nền nếp trong chi bộ và hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương, phục vụ cho việc đọc và nghiên cứu, sinh hoạt của cán bộ, đảng viên.
 
Trưởng Ban Tuyên giáo huyện Sơn Tịnh Trần Công Thành: “Sẽ chấn chỉnh một số chi bộ chưa thực hiện nghiêm việc mua và đọc báo Đảng”
 
Thời gian qua, huyện luôn đôn đốc, nhắc nhở 47 chi, đảng bộ trực thuộc thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Tuy nhiên, nhiều chi, đảng bộ vẫn còn lơ là, chưa thực hiện nghiêm việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Tháng 8.2020, huyện sẽ tổ chức họp, tìm ra vướng mắc, chấn chỉnh những chi, đảng bộ, nhất là các chi, đảng bộ trường học chưa thực hiện tốt việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, để nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị, góp phần nâng cao chất lượng đảng viên ở cơ sở.
 
Phó trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Bình Sơn Trịnh Thị Châu Oanh: “Mua báo tặng cho đảng viên 40 năm tuổi đảng trở lên”
 
Ban Thường vụ Huyện ủy đã quan tâm chỉ đạo các địa phương bố trí kinh phí để mua báo, tạp chí của Đảng, xây dựng tủ sách pháp luật... phục vụ nhu cầu đọc báo của cán bộ, công chức và nhân dân. Đa số các chi, đảng bộ trực thuộc đều thực hiện nghiêm túc việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. 
 
Nhiều cơ quan, đơn vị duy trì nền nếp đọc báo vào buổi sáng, nhất là với các đảng viên lớn tuổi, cán bộ hưu trí, báo, tạp chí của Đảng như là người bạn tinh thần không thể thiếu. Do vậy, từ năm 2017 đến nay Huyện ủy đã đặt mua báo Quảng Ngãi hằng ngày tặng cho gần 700 đảng viên từ 40 năm tuổi Đảng trở lên. Qua đó, giúp các đảng viên cao tuổi nắm bắt kịp thời thông tin, diễn biến thời sự trong và ngoài tỉnh và tích cực đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
 
Phó Bí thư Đảng ủy xã Bình Trung (Bình Sơn) Huỳnh Kim Sơn: “Trao tận tay báo Đảng cho Bí thư chi bộ thôn”
 
Việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng được xã Bình Trung nghiêm túc thực hiện. 11 chi bộ đều nhận được báo, tạp chí Đảng gồm có báo Quảng Ngãi, báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản. Hằng ngày, các tờ báo, tạp chí Đảng đều được nhân viên bưu điện xã trao tận tay từng bí thư chi bộ. Thông qua đó, trong các lần họp, sinh hoạt chi bộ, các đồng chí bí thư chi bộ sẽ chuyển tải nội dung, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước nắm bắt được qua báo, tạp chí của Đảng. Những bài viết phân tích sâu sắc về tình hình chính trị, xây dựng quê hương sẽ là bài học quý báu cho mỗi đảng viên.
 
Phó Bí thư Đảng ủy xã Tịnh Sơn (Sơn Tịnh) Từ Ngọc Minh: “Đảng viên trẻ vẫn chưa mặn mà với việc đọc báo, tạp chí Đảng”
 
Đảng ủy xã trực tiếp đặt mua báo Quảng Ngãi, báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản cho 10 chi bộ trực thuộc. Trong đó, 5 chi bộ thôn được hỗ trợ tiền đóng 5 tủ lưu trữ sách báo. Hằng ngày, báo, tạp chí của  Đảng sẽ được giao tận tay các bí thư chi bộ.
 
Tuy nhiên, qua quan sát nhận thấy chủ yếu đảng viên, cán bộ hưu trí  đọc báo, tạp chí Đảng; còn người trẻ chủ yếu xem báo mạng, nên ít dành thời gian cho việc đọc báo, tạp chí của Đảng. Vậy nên, từ năm 2018, trong những cuộc họp, sinh hoạt, mỗi chi bộ thường dành thời gian 5 - 10 phút để đọc những bài viết hay trong báo, tạp chí của Đảng để mỗi đảng viên nắm được chủ trương chung của Đảng và học tập những cách làm hay viết trên báo.
 
P.LÝ - Đ.SƯƠNG 
(thực hiện)
 
.
.