Mô hình bí thư kiêm trưởng thôn, tổ dân phố: Chưa được nhân rộng

09:09, 28/09/2018
.

(Báo Quảng Ngãi)- Việc nhất thể chức danh bí thư kiêm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố bước đầu phát huy hiệu quả sau 2 năm triển khai thực hiện. Tuy nhiên, đến nay mới có 86/1.156 thôn, tổ dân phố trong tỉnh thực hiện nhất thể hóa hai chức danh này, chỉ chiếm gần 12%.

Nhà Văn hóa thôn Bình Đông, xã Trà Bình (Trà Bồng) xây dựng từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và đóng góp của người dân địa phương. Sau khi nắm chủ trương xây dựng công trình này, Bí thư chi bộ, kiêm trưởng thôn Bình Đông Đinh Quang Năng đã thông qua cuộc họp cấp ủy và tổ chức vận động người dân tự nguyện hiến 3.000m2 đất, để xây dựng công trình.

 

Đại diện chi ủy Chi bộ 2, xã Trà Giang (Trà Bồng) (bên trái) đi cơ sở tìm hiểu, nắm bắt đời sống của nhân dân.
Đại diện chi ủy Chi bộ 2, xã Trà Giang (Trà Bồng) (bên trái) đi cơ sở tìm hiểu, nắm bắt đời sống của nhân dân.


Từ khi đảm nhận vai trò bí thư chi bộ, kiêm trưởng thôn, ông Năng đã chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiều nhiệm vụ ở địa phương. Ông Đinh Quang Năng cho biết: "Bí thư kiêm trưởng thôn có lợi thế là sau khi họp chi bộ, thảo luận thống nhất thì trưởng thôn quyết được vấn đề đó.

Triển khai Chỉ thị 14 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các địa phương đã thực hiện linh hoạt mô hình bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố và từng bước nhân rộng ở những nơi có điều kiện.

Tại huyện Nghĩa Hành, đến nay có 5 thôn đã nhất thể chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn. Chủ trương này bước đầu tạo chuyển biến tích cực trong việc tinh gọn đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở. Đảng viên Chi bộ thôn Kỳ Thọ Nam 2, xã Hành Đức Nguyễn Thị Diệp cho biết: Khi họp chi bộ, đảng viên tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến. Bí thư cũng là trưởng thôn, nên luôn nắm bắt vấn đề và có chỉ đạo sát thực tế hơn.

Mô hình bí thư chi bộ, kiêm trưởng thôn đã tạo sự thống nhất từ việc ban hành chủ trương, tới việc triển khai thực hiện. Nhờ đó, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh ở cơ sở. Quan trọng hơn, đồng chí bí thư, kiêm trưởng thôn là người chỉ đạo, đồng thời trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, nên không xảy ra tình trạng đùn đẩy trách nhiệm. Tuy nhiên, việc triển khai mô hình này hiện vẫn còn gặp khó khăn.

Phó Bí thư Huyện ủy Nghĩa Hành Phan Văn Hiếu cho rằng: Nguyên nhân đạt thấp là do các đồng chí bí thư hiện tại lớn tuổi, sức khỏe yếu, đi lại vận động nhân dân gặp khó khăn. Còn số đảng viên trẻ ở nông thôn mới trưởng thành chưa đủ uy tín đưa làm trưởng thôn, bí thư chi bộ. Ngoài ra, bí thư, chi bộ kiêm trưởng thôn, nếu không phải là cán bộ hưu trí, mà từ nông dân thì thu nhập quá thấp.

“Tinh gọn, nâng cao trách nhiệm, tránh sự chồng chéo” là hiệu quả nổi bật từ thực hiện mô hình nhất thể chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố. Mô hình đã phát huy sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của người đứng đầu cấp ủy trong việc đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, hoàn thành nhiệm vụ chính trị tại cơ sở.


Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín cho biết: Những đảng viên gương mẫu sẽ là người đứng đầu một chi bộ. Chính đồng chí đó làm trưởng thôn, trưởng tổ dân phố hợp với lòng dân. Như vậy, trong đảng giới thiệu được đồng chí tiêu biểu thì người dân sẽ ủng hộ. Nếu chúng ta không làm tốt công tác nhân sự, đến đâu hay đến đó thì sẽ không giới thiệu được những đồng chí tiêu biểu, xuất sắc, nhiệt tình, tâm huyết".
                              
Bài, ảnh: THANH THUẬN