Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XII

08:54, 29/04/2009 [GMT+7]
.

Toàn cảnh đại hội.
Sau lời khai mạc đại hội của ông Lê Văn Duy - UV Trung ương Mặt trận TQVN, Chủ tịch UB Mặt trận TQVN tỉnh khóa XI, Đại hội đã lần lượt thông qua các báo cáo quan trọng: Kiểm điểm hoạt động của UB Mặt trận TQVN tỉnh nhiệm kỳ 2004-2009; tổng hợp góp ý Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội toàn quốc Mặt trận TQVN khoá VII; tổng hợp góp ý sửa đổi Điều lệ Mặt trận TQVN.

 

Đại hội đã nghe các tham luận của UB Mặt trận TQVN thành phố Quảng Ngãi với chủ đề: "Mặt trận Tổ quốc thực hiện tốt nhiệm vụ phát huy dân chủ, giám sát và xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh"; của Bộ CHQS tỉnh với chủ đề: "Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần tăng cường vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân"; của Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Quảng Ngãi, chủ đề: "Quyết tâm vượt khó khăn, hội nhập phát triển, đồng thời chia sẻ trách nhiệm cộng đồng" và tham luận của UB Mặt trận TQVN huyện Trà Bồng, chủ đề: "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là biểu hiện sinh động của khối Đại đoàn kết toàn dân tộc ở cộng đồng dân cư".

 

Đại hội đã biểu quyết hiệp thương bầu 85 vị vào Uỷ ban Mặt trận TQVN tỉnh khoá XII. Trong buổi làm việc đầu tiên, Đại hội đã bầu 81 vị (còn 4 vị hiệp thương bổ sung sau) và hiệp thương cử 7 đại biểu chính thức (01 dự khuyết) đi dự Đại hội Mặt trận TQVN lần thứ VII.

 

Diễn biến và kết quả của Đại hội đại biểu Mặt trận TQVN tỉnh lần thứ XII, Báo Quảng Ngãi sẽ phản ánh trong số báo sau.

                                  T.T

.