Tập trung tháo gỡ vướng mắc trong hỗ trợ xi măng

03:07, 24/07/2017
.

(Báo Quảng Ngãi)- Sở GTVT Quảng Ngãi đảm nhận nhiệm vụ cung ứng xi măng cho các xã, để xây dựng đường giao thông nông thôn (GTNT), thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2016 và năm 2017. Trưởng phòng Kết cấu hạ tầng giao thông (Sở GTVT) Mai Văn Hà cho biết kết quả thực hiện và những khó khăn, vướng mắc trong công tác này.

Theo ông Mai Văn Hà, trong năm 2016, Sở GTVT được UBND tỉnh giao gần 30 tỷ đồng, để thực hiện cung ứng xi măng cho 38 xã xây dựng đường GTNT thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Sở GTVT đã tham mưu UBND tỉnh và trực tiếp ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, đôn đốc các địa phương trong quá trình tiếp nhận, bảo quản xi măng và tổ chức thi công tại hiện trường. Sau hơn 10 tháng triển khai thực hiện, đến cuối tháng 5.2017, Sở GTVT hoàn thành công việc. Kết quả đã cung ứng gần 19.560 tấn xi măng, để xây dựng 619 tuyến, đoạn tuyến đường (tương ứng với hơn 130km đường GTNT).

PV: Quá trình triển khai hỗ trợ xi măng thời gian qua gặp một số khó khăn, vướng mắc, theo ông nằm ở khâu nào?

Ông Mai Văn Hà: Qua kiểm tra, rà soát quy mô xây dựng các tuyến đường của các xã đăng ký cho thấy, một số tuyến có chiều dài, chiều rộng thực tế khác so với quy mô đã được UBND tỉnh phê duyệt, dẫn đến tình trạng một số tuyến đường thiếu, một số tuyến khác lại thừa xi măng; bên cạnh đó, vẫn còn một số địa phương chưa thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo. Do đó, một số vướng mắc trong quá trình tổ chức tiếp nhận xi măng, thi công công trình không được giải quyết kịp thời.

Ngoài ra, một số xã chưa chủ động bố trí các vật liệu cần thiết ngoài xi măng như cát, đá, sạn..., để làm GTNT, dẫn đến tiến độ tiếp nhận xi măng rất chậm. Mặt khác, một số huyện, thành phố chưa cương quyết, sâu sát trong chỉ đạo UBND các xã, để tổ chức tiếp nhận xi măng, làm ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ cung ứng xi măng chung trên địa bàn toàn tỉnh.

Nhằm tháo gỡ những khó khăn nêu trên, trong năm 2016 Sở GTVT đã tham mưu cho UBND tỉnh một lần điều chỉnh thời gian cung ứng và một lần điều chỉnh khối lượng xi măng.

 

 Nhờ nguồn xi măng tỉnh hỗ trợ mà người dân xã Phổ An (Đức Phổ) đã bê tông nhiều tuyến đường giao thông nông thôn trong xã.                       Ảnh: T.T
Nhờ nguồn xi măng tỉnh hỗ trợ mà người dân xã Phổ An (Đức Phổ) đã bê tông nhiều tuyến đường giao thông nông thôn trong xã. Ảnh: T.T

PV: Ông có thể cho biết vì sao đã vào cuối tháng 7, nhưng việc hỗ trợ xi măng cho các xã xây dựng đường GTNT năm 2017 vẫn chưa triển khai?

Ông Mai Văn Hà: Ngày 24.1.2017, Giám đốc Sở GTVT đã có tờ trình và ngày 13.2.2017 UBND tỉnh đã ra quyết định phê duyệt khối lượng xi măng hỗ trợ cho các xã, để xây dựng đường GTNT, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2017.

Trên cơ sở giá cước vận chuyển, giá vật liệu xây dựng; số xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2017 và số xã nằm trong Đề án Phát triển GTNT, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020, ngày 23.2.2017 Giám đốc Sở GTVT đã có tờ trình gửi UBND tỉnh xin phân bổ kinh phí, để mua xi măng hỗ trợ cho các xã làm đường GTNT năm 2017, với tổng kinh phí là 52,85 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong thời gian qua do nguồn vốn khó khăn, nên chưa bố trí kinh phí triển khai thực hiện. Hiện nay, Sở Tài chính đang tham mưu UBND tỉnh phân bổ kinh phí.

PV: Sở GTVT đã có những đề xuất, kiến nghị gì để tháo gỡ vướng mắc trong công tác hỗ trợ, cung ứng xi măng?

Ông Mai Văn Hà: Để thực hiện có hiệu quả cơ chế hỗ trợ 100% xi măng của UBND tỉnh, Sở GTVT kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh ban hành cơ chế đặc thù trong quá trình thanh quyết toán, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các địa phương chung sức xây dựng GTNT, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Đồng thời, sớm bố trí kinh phí cho các huyện, thành phố phân khai cho các xã lập thủ tục thanh toán tiền mua xi măng cho Sở GTVT để hoàn trả kinh phí đã tạm ứng ngân sách tỉnh; chỉ đạo UBND các huyện, thành phố báo cáo số liệu đúng định kỳ. Qua đó, Sở GTVT sẽ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý kịp thời trong quá trình xây dựng GTNT.

Đối với UBND các huyện, thành phố đăng ký đúng khối lượng xi măng, đảm bảo tính chính xác, phù hợp với quy hoạch, khả năng thi công hoàn thành công trình của địa phương..., nhằm tránh tình trạng phải điều chỉnh, bổ sung quy mô kỹ thuật, khối lượng xi măng; thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, giám sát việc tổ chức tiếp nhận và thi công xây dựng đường GTNT. Cùng với đó, các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo UBND các xã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, chứng từ liên quan đến việc thanh toán tiền mua xi măng đã nhận từ nhà cung ứng, lập thủ tục thanh toán cho Sở GTVT; phải hoàn thiện phần nền đường, huy động đầy đủ vật liệu, để khi tiếp nhận xi măng thì tổ chức thi công ngay; chuẩn bị kho bãi đảm bảo trước khi tiếp nhận xi măng...

THANH TOÀN
 (thực hiện)


 


.