Sở Y tế Quảng Ngãi công bố số điện thoại đường dây nóng

09:09, 26/09/2016
.

 


(Baoquangngai.vn)- Sở Y tế Quảng Ngãi vừa công bố số điện thoại đường dây nóng, hộp thư điện tử, website tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế. Cụ thể như sau:

- Ông Nguyễn Tấn Đức, Giám đốc Sở, phụ trách chung, trực tiếp chỉ đạo hoạt động Sở Y tế, số điện thoại: 0967.711.313, email: ntduc-syt@quangngai.gov.vn

- Ông Nguyễn Tấn Hùng, Phó Giám đốc Sở, phụ trách lĩnh vực Khám, chữa bệnh; bảo hiểm y tế; công tác chỉ đạo tuyến; Chủ tịch Hội đồng khoa học kỹ thuật; Hội đồng tư vấn hành nghề y, số điện thoại: 0914 027 565, email: nthung-syt@quangngai.gov.vn

- Ông Nguyễn Xuân Mến, Phó Giám đốc Sở, phụ trách lĩnh vực Y tế dự phòng; Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; chăm sóc sức khỏe sinh sản; phòng, chống HIV/AIDS, Vệ sinh An toàn thực phẩm,...số điện thoại: 0949 823 456, email: nxmen-syt@quangngai.gov.vn

- Ông Bùi Văn Long, Phó Giám đốc Sở, phụ trách công tác Dược, công tác cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin; Chủ tịch Hội đồng tư vấn hành nghề dược, Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, số điện thoại: 0914 039 105, email: bvlong- syt@quangngai.gov.vn

- Ông Đặng Chính, Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, số điện thoại: 0914 241 963, email: dchinh-syt@quangngai.gov.vn

- Ông Nguyễn Văn Oai, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, số điện thoại: 0905 112 524, email: nvoai-syt@quangngai.gov.vn

- Ông Lê Huy, Chánh Văn phòng Sở, số điện thoạỉ: 0913 438 729, emai: lhuy-syt@quangngai.gov.vn

- Ông Hà Mậu Hòa, Phó Chánh Văn phòng Sở, Tổ trưởng Tổ một cửa, số điện thoại: 0919 563 133, email: hmhoa-syt@quangngai.gov.vn

Địa chỉ hộp thư điện tử (email) và website: syt@quangngai.gov.vn. Cổng thông tin điện tử thành phần Sở Y tế (website): syt.quangngai.gov.vn, tại mục Liên hệ - Góp ý.

 

PV