Xây dựng thế hệ thanh niên tỉnh Quảng Ngãi phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước

06:08, 27/08/2013
.

(Baoquangngai.vn)- Tỉnh Quảng Ngãi đang thực hiện các bước đầu tiên để triển khai Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2012-2020. Phóng viên Báo Quảng Ngãi đã có cuộc trao đổi với anh Đặng Minh Thảo (ảnh)-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTNVN tỉnh Quảng Ngãi về vấn đề này.

TIN LIÊN QUAN


Xin anh cho biết những nét chính về Chiến lược phát triển thanh niên (PTTN)?

Chiến lược PTTN giai đoạn 2012-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm, sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp ngành đối với thanh niên Quảng Ngãi. Qua đó, giúp thanh niên phấn đấu học tập, rèn luyện trở thành lực lượng lao động có trí tuệ và có tay nghề cao, có đạo đức và lối sống trong sáng, có sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần cường tráng để đưa Việt Nam “sánh vai với các cường quốc năm châu” như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chiến lược PTTN Việt Nam giai đoạn 2012 -2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi gồm 7 mục tiêu cụ thể. Trong đó,  mục tiêu tổng quát là: Xây dựng thế hệ thanh niên tỉnh Quảng Ngãi phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có đạo đức cách mạng, có ý thức chấp hành pháp luật, ý thức công dân và lý tưởng xã hội chủ nghĩa; có trình độ học vấn, nghề nghiệp và việc làm; có văn hóa, sức khỏe, kỹ năng sống và ý chí vươn lên; xung kích, sáng tạo làm chủ khoa học và công nghệ tiên tiến; hình thành nguồn nhân lực trẻ, có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Phát huy vai trò và trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Vậy tỉnh Quảng Ngãi đã làm gì để thực hiện Chiến lược PTTN?

Để thực hiện chiến lược PTTN, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch và tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Chiến lược PTTN Việt Nam trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012 -2020, thành lập Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc thực hiện Chiến lược PTTN Việt Nam giai đoạn 2012 -2020 trên địa bàn tỉnh và ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban Chỉ đạo.

Lãnh đạo tỉnh đã phân công rất cụ thể, trách nhiệm của Sở Nội vụ, trách nhiệm của các sở, ban ngành trong việc thực hiện chương trình PTTN của tỉnh. Có chương trình đi kiểm tra, giám sát các cơ quan khi được phân công thực hiện việc này và có chế độ thông tin báo cáo của các cơ quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện, triển khai việc thống kê số lượng, chất lượng thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng đội ngũ thanh niên Quảng Ngãi sáng tạo làm chủ khoa học và công nghệ tiên tiến.
Xây dựng đội ngũ thanh niên Quảng Ngãi sáng tạo làm chủ khoa học và công nghệ tiên tiến.


Tính đến nay, tỉnh đã thành lập Phòng công tác thanh niên thuộc Sở Nội vụ, đồng thời bổ sung biên chế cho Phòng Nội vụ cấp huyện và các địa phương đi vào hoạt động và từng bước đi vào nền nếp. Một số địa phương đã chủ động triển khai nhiệm vụ đề án, dự án thực hiện chiến lược PTTN và phân công cho các cơ quan, đơn vị liên quan, xác định cụ thể thời gian, tiến độ thực hiện. Ngoài ra, ban hành các đề án phù hợp với đặc thù địa phương như tạo điều kiện cho thanh niên hàng năm được tham gia các dự án xây dựng nông thôn mới, xây dựng mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi, thanh niên học nghề…  

 Xin anh cho biết cụ thể về Kế hoạch thực hiện Chiến lược PTTN Việt Nam giai đoạn 2013-2015 trên địa bàn tỉnh?

 Chiến lược PTTN Việt Nam giai đoạn 2013-2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi là nền tảng để các ban ngành phối hợp tổ chức giải quyết công tác thanh niên. Kế hoạch này được coi là một bộ phận quan trọng trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2016, góp phần bồi dưỡng, phát huy nguồn lực con người, xây dựng nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các ban ngành và các địa phương trong việc tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược PTTN Việt Nam giai đoạn 2013-2015, thống nhất nội dung, phương pháp, cách thức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Chiến lược PTTN Việt Nam giai đoạn 2013-2015.

Tỉnh Đoàn và Sở Nội Vụ đã ký kết chương trình phối hợp triển khai các hoạt động về công tác thanh niên tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2012 – 2016; Ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa UBND tỉnh và BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi triển khai các hoạt động về công tác thanh niên năm 2013, phát động nhiều hoạt động sôi nổi như: Phát động phong trào thanh niên xung kích tham gia công cuộc cải cách hành chính; tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ quản lý Nhà nước về công tác thanh niên và nội dung chương trình cải cách hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thanh niên các cấp, các ngành và cán bộ, công chức trẻ khối cơ quan hành chính nhà nước; triển khai thực hiện Đề án thu hút tri thức trẻ có trình độ đại học tình nguyện về xây dựng nông thôn mới…

Được biết, hiện nay Ban chỉ đạo thực hiện Chiến lược PTTN của tỉnh đang thống kê số lượng, chất lượng thanh niên trên địa bàn tỉnh. Sau khi hoàn thành cơ sở dữ liệu về thanh niên trên địa bàn tỉnh, bước tiếp theo là gì?

Sau khi hoàn thành cơ sở dữ liệu về thanh niên trên địa bàn tỉnh, Ban chỉ đạo sẽ tiếp tục kiến nghị để xây dựng hoàn thiện Luật Thanh niên, tránh quy định chung chung, không cụ thể; tổ chức các hoạt động, chương trình cụ thể, thiết thực nhằm đưa Luật Thanh niên đi vào cuộc sống. Hoàn thiện bộ máy quản lý Nhà nước về thanh niên và ban hành các văn bản để triển khai Chiến lược PTTN thực sự đồng bộ.

Tạo điều kiện, tăng cường sự tham gia của thanh niên trong việc thực hiện Chiến lược PTTN cũng như các chính sách pháp luật đối với thanh niên, làm chính sách cho thanh niên thì chúng ta phải hiểu được thanh niên có nguyện vọng, có nhu cầu chính đáng gì để trên cơ sở đó hoạch định chính sách phát luật cho phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên.

Đề nghị ĐVTN toàn tỉnh tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, cống hiến để góp phần thực hiện có kết quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là sự quan tâm của các cấp đối với cuộc sống, vấn đề học tập, việc làm, nhu cầu vui chơi giải trí của thanh niên.

Bên cạnh đó, thanh niên cũng cần mạnh dạn kiến nghị, đề xuất với chính quyền ở cơ sở, các cấp, các ngành khi những vấn đề liên quan đến thực hiện Chiến lược PTTN chưa được thực hiện một cách chu đáo và cùng với mặt trận, các đoàn thể tham gia phản biện xã hội, để góp ý với cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt hơn những vấn đề về thanh niên.

Có thể nói, với những kết quả đạt được mới chỉ là bước khởi đầu cho cả một giai đoạn dài thực hiện Chiến lược PTTN, vẫn còn rất nhiều khó khăn, thách thức cần phải vượt qua. Để Chiến lược PTTN giai đoạn 2012-2020 gặt hái được thành công nhất định và mở ra một hướng đi mới trong công tác thanh niên, đáp ứng công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì rất cần sự tham gia tích cực đồng bộ của các ban ngành, đoàn thể và của toàn thể ĐVTN tỉnh nhà.


Thanh Như (thực hiện)


 


.