Lấy ý kiến sửa đổi quy định phụ cấp thâm niên nhà giáo

01:08, 29/08/2014
.

Bộ GD&ĐT vừa có văn bản gửi các Sở GD&ĐT về việc lấy ý kiến sửa đổi Thông tư liên tịch quy định chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.

 

Công văn ghi rõ: Thực hiện chương trình công tác năm 2014, Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng Thông tư liên tịch sử đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 54/2011/NĐ-CP về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.

Bộ GD&ĐT đề nghị Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố báo cáo tình hình triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 68, bao gồm những thuận lợi, khó khăn, kết quả triển khai… và cho ý kiến về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung nhằm đảm bảo đúng chế độ, chính sách đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập.

Ý kiến của Sở GD&ĐT gửi về Bộ qua Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 15/9/2014.Lập Phương/Giaoducthoidai


.