Cập nhật lúc: 10:36, 18/09/2014 [GMT+7]
.

Hàng ngàn hécta đất lâm nghiệp thu hồi: Vì sao chưa giao đến các hộ dân?


(Báo Quảng Ngãi)- Trên cơ sở sắp xếp, đổi mới hoạt động của các nông, lâm trường và hiệu quả sử dụng đất lâm nghiệp của các tổ chức trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã thu hồi hàng nghìn hécta đất lâm nghiệp, giao cho địa phương quản lý và lập phương án giao lại cho nhân dân trong vùng đưa vào sản xuất, nhằm phát huy hiệu quả đất rừng. Tuy nhiên, đến nay hàng ngàn hécta đất thu hồi vẫn chưa giao đến tay người dân.

TIN LIÊN QUAN

Thu hồi đất sử dụng không hiệu quả

Trước đây, các nông lâm trường được Nhà nước giao đất, giao rừng với mục đích chủ yếu là thực hiện mục tiêu “phủ xanh đất trống, đồi núi trọc” theo dự án 327. Tại hai huyện Ba Tơ và Trà Bồng có 4 lâm trường được giao với tổng diện tích 106.947ha. Trong đó: Lâm trường Ba Tô 37.768ha, Lâm trường Ba Tơ 24.773ha, Lâm trường Trà Tân 27.559ha, Lâm trường Trà Bồng 16.847ha.

 Từ năm 2004 đến nay, thực hiện chủ trương sắp xếp, đổi mới theo Nghị định 170/2004/NĐ-CP và Nghị định 200/2004/NĐ-CP, diện tích đất của các Công ty nông, lâm nghiệp được giao quản lý, sử dụng đã thu hẹp, với tổng diện đất còn lại của 4 đơn vị được giao là 22.221,98 ha. Trong đó, Công ty Lâm nghiệp Ba Tô còn lại 7.347,95ha, Công ty Lâm nghiệp Ba Tơ còn 6.752,08ha, Lâm trường Trà Bồng 1.977,42ha và Công ty Lâm nghiệp Trà Tân 6.144,53ha. Ngoài ra, Công ty Cổ phần Tập đoàn thương mại Tân Mai được giao cho thuê đất 2.628,36ha, Công ty Cổ phần Huyền Trang 605,20ha và Xí nghiệp gỗ Sông Đào 54,8ha.

 

Lực lượng kiểm lâm kiểm tra tình trạng quản lý, bảo vệ đất rừng ở Ba Tơ.
Lực lượng kiểm lâm kiểm tra tình trạng quản lý, bảo vệ đất rừng ở Ba Tơ.


Nhìn chung, sau khi được Nhà nước giao đất, cho thuê đất và cấp GCNQSDĐ, phần lớn các tổ chức đã đưa đất vào sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định. Tuy nhiên vẫn còn một số tổ chức, đặc biệt là các đơn vị sử dụng đất lâm nghiệp đã không sử dụng hết diện tích được giao, cho thuê, để người dân địa phương lấn chiếm.

Trước tình hình đó, Sở Tài nguyên-Môi trường đã tham mưu cho UBND tỉnh thu hồi đất của các tổ chức sử dụng không hiệu quả để giao cho địa phương quản lý và lập phương án giao lại cho nhân dân trong vùng sử dụng đưa vào sản xuất.
Cụ thể, năm 2004, UBND tỉnh đã ban hành quyết định thu hồi 24,42 ha đất của Công ty Sản xuất Thương mại Dịch vụ Quảng Ngãi, giao cho UBND xã Ba Tiêu (huyện Ba Tơ) quản lý, sử dụng. Năm 2008, UBND tỉnh ban hành quyết định thu hồi 5.724,7ha đất xây dựng Làng thanh niên lập nghiệp ở Ba Tơ giao cho UBND huyện Ba Tơ sử dụng.

Năm 2013, UBND tỉnh ban hành quyết định thu hồi 1.298,9ha đất không sử dụng của Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Ba Tô; 836,37ha đất không sử dụng của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ba Tơ và 475,17ha đất không sử dụng của Lâm trường Trà Bồng để giao lại cho các xã có đất thu hồi quản lý. UBND tỉnh cũng đã ban hành quyết định thu hồi 476,85ha của Công ty Cổ phần Huyền Trang và thu hồi 43ha đất của Xí nghiệp gỗ Sông Đào giao cho UBND huyện Ba Tơ lập phương án giao lại cho nhân dân địa phương sử dụng.
 

Gần 800 hộ dân ở Ba Tơ thiếu đất sản xuất


Theo số liệu của UBND huyện Ba Tơ tổng hợp được thì hiện có hơn 13.411 ha đất chưa sử dụng, trong khi đó tại 20 xã và thị trấn của huyện có 789 hộ dân thiếu đất sản xuất và đã xảy ra hơn 200 vụ tranh chấp, khiếu nại liên quan đến đất đai. Đây là một nghịch lý trong việc giao đất và sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện Ba Tơ hiện nay.

Đất  thu hồi vẫn chưa giao đến hộ dân

Mặc dù đã được UBND tỉnh ban hành quyết định thu hồi đất, nhưng đến nay 2 huyện Ba Tơ và Trà Bồng vẫn chưa giao được đất đến hộ dân. Tại huyện Ba Tơ, hiện còn 2.135,269 ha đất của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ba Tô và Ba Tơ đã có quyết định thu hồi đất nhưng hiện vẫn chưa thu hồi được, do Sở Tài nguyên và Môi trường chưa bàn giao mốc thực địa cho các xã có đất thu hồi nên chưa thể thực hiện việc xây dựng phương án giao đất cho nhân dân sản xuất.

Còn 491,1ha đất đã thu hồi của Công ty Cổ phần Huyền Trang cũng chưa giao được cho dân là do UBND xã Ba Bích-xã có đất thu hồi-đang xây dựng phương án giao đất cho hộ dân thiếu đất trên địa bàn xã nhưng chưa phù hợp với thực tế nên chưa triển khai giao đất đến hộ dân.  

Tại huyện Trà Bồng, có 475ha đất đã thu hồi tại 3 xã Trà Sơn, Trà Thủy, Trà Giang của Lâm trường Trà Bồng nhưng vẫn chưa giao được cho dân. Mặc dù UBND huyện Trà Bồng đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương chủ động xây dựng phương án sử dụng đất để xét giao đất cho dân trong vùng hiện đang thiếu đất sản xuất, nhưng do việc tổ chức họp dân nhằm thống nhất việc xét chọn hộ được cấp đất gặp “trở ngại”. Do vậy đến nay các xã vẫn chưa xây dựng xong phương án giao đất nên chưa thể thực hiện việc giao đất cho hộ sản xuất.

Mới đây, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc giám sát thực tế ở một số xã của 2 huyện Ba Tơ, Trà Bồng. Qua đó thấy “cộm” lên vấn đề là: Nhận thức của đa số người dân là đồng bào dân tộc thiểu số ở  miền núi về quyền lợi cũng như nghĩa vụ thực hiện giao đất, cấp GCNQSDĐ còn hạn chế. Việc cân đối quỹ đất lâm nghiệp để chia bình quân theo đầu hộ ở hầu hết các địa phương không thực hiện được nên thực tế chỉ tiến hành cấp theo hiện trạng sử dụng đất.

Đây là vấn đề rất cần phải tránh trong khi giao lại phần diện đất của UBND tỉnh đã thu hồi của các Công ty. Vì theo tinh thần của Quyết định số 146/2005/QĐ-TTg ngày 15.6.2005 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết 30-NQ-TW ngày 12.3.2014 của Bộ Chính trị, thì việc thu hồi đất của các nông, lâm trường là để giao cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo phát triển sản xuất nên cần phải tránh tình trạng hộ đã có nhiều đất, nhiều rừng lại tiếp tục được giao đất, giao rừng, trong khi rất nhiều hộ đồng bào nghèo đang cần đất sản xuất thì lại chưa được giao đất để tạo cơ hội xóa đói giảm nghèo.
 

Bài, ảnh: Nguyễn Khâm


 

.