Chính sách hỗ trợ đồng bào miền núi: Cần thực hiện kịp thời

Thứ Sáu, 14:05, 23/11/2012 [GMT+7]
.

(QNg)- Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách hỗ trợ đồng bào ở các huyện miền núi Quảng Ngãi nhằm cải thiện đời sống, nâng cao trình độ dân trí, làm nền tảng để xóa nghèo bền vững cho dân trong vùng. Chính sách đã có, nhưng do thiếu sự quyết tâm thực hiện nên dẫn đến các chỉ tiêu kế hoạch đề ra đều chậm.
 

TIN LIÊN QUAN


Nhiều năm qua, các huyện miền núi của tỉnh đã có hàng loạt chương trình, chính sách đối với đồng bào miền núi. Ngoài Chương trình 30a (hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững), phải kể đến các chương trình, chính sách có ý nghĩa rất thiết thực, như: Chương trình 135 giai đoạn II, chính sách đối với người uy tín trong đồng bào miền núi (Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg); chính sách cấp không thu tiền một số ấn phẩm, báo, tạp chí  (Quyết định 2742/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ...). Mỗi chính sách, chương trình đều có mục tiêu rõ ràng nhằm hỗ trợ nâng cao đời sống cho người dân vùng cao.

Nhiều tuyến đường về vùng cao cần đầu tư vốn để mở rộng, nâng cấp (đường về  xóm Ba Nhà, xã Ba Giang, huyện Ba Tơ).
Nhiều tuyến đường về vùng cao cần đầu tư vốn để mở rộng, nâng cấp (đường về xóm Ba Nhà, xã Ba Giang, huyện Ba Tơ).


Như Chương trình 135 thì hỗ trợ rất sát với nhu cầu của bà con là cây, con giống mới nhằm phát triển sản xuất; xây dựng cơ sở hạ tầng đường, trường, trạm và một số công trình phục vụ dân sinh khác; mở lớp đào tạo nâng cao năng lực cán bộ xã, thôn và cộng đồng, có cả dự án để duy tu, bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng nhằm phát huy hiệu quả lâu dài, phục vụ đời sống cho đồng bào.

Một số chính sách khác thì hỗ trợ trực tiếp vào đời sống dân sinh của bà con đồng bào, như dầu thắp sáng, về nước ngọt và sạch, cấp một số ấn phẩm, báo, tạp chí; hỗ trợ định canh, định cư và xây dựng một số công trình giao thông, thủy lợi vừa và nhỏ.

Tuy nhiên, các chương trình, chính sách này hiện chưa được các cấp, các ngành triển khai tận dụng triệt để, có nhiều địa phương thực hiện nửa vời, chưa quyết tâm cao nên dẫn đến tiến độ triển khai chậm.

Ông Phạm Thanh Hiền - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, cho biết: Tổng nguồn vốn Chương trình 135 giai đoạn II năm 2011 thực hiện trong năm 2012 là gần 69 tỷ đồng, nhưng đến cuối tháng 9 chỉ giải ngân được 34,1 tỷ (gần 50% kế hoạch vốn giao). Trong đó, nguồn vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng hơn 48,2 tỷ đồng để đầu tư xây dựng 86 công trình giao thông thủy lợi, nhà sinh hoạt cộng đồng, công trình nước sinh hoạt, trường mẫu giáo, nhưng đến thời điểm này chỉ xây dựng hoàn thành 27 công trình, số còn lại mới khởi công và còn nằm trên giấy; tiến độ giải ngân hơn 25 tỷ đồng (52% kế hoạch vốn).

Vốn sự nghiệp đầu tư hơn 20,5 tỷ đồng, được chia làm 3 dự án: Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất được đầu tư hơn 14,1 tỷ đồng để hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, vật tư, công cụ sản xuất. Nguồn kinh phí này các huyện miền núi đã giao cho 100% xã đặc biệt khó khăn làm chủ đầu tư, đến cuối tháng 9 chỉ giải ngân hơn 5,3 tỷ đồng. Dự án đào tạo nâng cao năng lực cán bộ xã thôn và cộng đồng được đầu tư gần 3 tỷ đồng để mở các lớp tập huấn cho cán bộ xã về kỹ năng quản lý dự án, giám sát đầu tư và tập huấn cho cán bộ thôn về kỹ năng giám sát và duy tu bảo dưỡng công trình cơ sở hạ tầng, kỹ thuật trồng trọt và chăn nuôi... Tuy nhiên, nguồn kinh phí này đến cuối tháng 9 chỉ giải ngân được 1,4 tỷ đồng. Dự án duy tu bảo dưỡng công trình được đầu tư hơn 3 tỷ đồng nhưng chỉ giải ngân được 1,6 tỷ đồng.

Một số chính sách khác cũng triển khai rất chậm, như chính sách theo Quyết định số 1592/QĐ-TTg được đầu tư hơn 11,2 tỷ đồng. Nguồn kinh phí này phân bổ về các địa phương triển khai xây dựng 28 công trình, nhưng đến thời điểm này chỉ có huyện Minh Long giải ngân được hơn 2,25 tỷ đồng. Các địa phương còn lại chưa giải ngân. Riêng dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã, thôn đặc biệt khó khăn được đầu tư 48,2 tỷ đồng nhưng đến thời điểm cuối tháng 9/2012 chưa giải ngân đồng nào.

Tất cả các chính sách hỗ trợ đồng bào miền núi nhằm mục đích giúp bà con thoát nghèo bền vững. Hơn lúc nào hết, ngay từ bây giờ, cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở phải quyết liệt vào cuộc thực hiện, tháo gỡ những vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm giải ngân nguồn vốn, đừng để chính sách thì đúng, nguồn vốn dồi dào mà bà con đồng bào vẫn cứ khổ triền miên.


Bài, ảnh: MAI HẠ  
 

.