Tổng Bí thư: Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ đặc biệt thủy chung với Lào

10:02, 18/02/2023
.
Chiều 17/2, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp đồng chí Thongsalith Mangnomek, Bí thư TƯ Đảng, Chánh Văn phòng TƯ đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
 
[links()]
 
Tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đồng chí Thongsalith Mangnomek, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.
Tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đồng chí Thongsalith Mangnomek, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.
Đồng chí Thongsalith Mangnomek trân trọng chuyển tới Tổng Bí thư lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và chúc mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng vào tháng 2 vừa qua. Đồng chí chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua. Những kết quả đó thể hiện vai trò lãnh đạo tài tình của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thông qua tư tưởng, quan điểm chỉ đạo tại các Hội nghị Trung ương cũng như trong các bài viết về một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đây là những kinh nghiệm quý, nguồn cổ vũ to lớn, quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Lào.
 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng những thành tựu trên các lĩnh vực mà Lào đã đạt được sau 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng. Tổng Bí thư khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ đặc biệt thủy chung vừa là đồng chí, vừa là anh em và ủng hộ mạnh mẽ công cuộc đổi mới, bảo vệ và xây dựng đất nước Lào. 
 
Tổng Bí thư đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa hai Văn phòng Trung ương và kết quả cuộc hội đàm giữa hai Văn phòng đã góp phần quan trọng củng cố và tăng cường vững chắc quan hệ Việt Nam - Lào. Nhấn mạnh vai trò hết sức quan trọng của hai Văn phòng trong việc tham mưu chiến lược cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư để tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo của Đảng, phối hợp, điều hòa hoạt động của các cơ quan tham mưu của Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị hai Văn phòng Trung ương Đảng tiếp tục phát huy truyền thống của mình, phối hợp chặt chẽ, trao đổi những vấn đề về lý luận và thực tiễn, kinh nghiệm, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau trong công tác chiến lược, thực hiện có hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa hai Văn phòng Trung ương của hai Đảng và Thỏa thuận giữa Lãnh đạo cấp cao hai đảng, góp phần triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng.
 
Cùng ngày, Đoàn Cán bộ Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã có cuộc hội đàm với Đoàn cán bộ Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương dẫn đầu. Hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước thời gian gần đây, trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong việc nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu phục vụ Lãnh đạo hai Đảng và việc triển khai thỏa thuận giữa hai Văn phòng Trung ương của hai Đảng giai đoạn 2021 - 2025.
 
Theo VTV.vn
 

.