Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động

02:06, 01/06/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Từ khi thực hiện Kết luận 375 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ”về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh, giai đoạn 2010 – 2020”, nhận thức cả hệ thống chính trị về vai trò, vị trí của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội được nâng lên, bước đầu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Xác định nhiệm vụ quan trọng của công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay, các cấp ủy đã tập trung lãnh đạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các đoàn thể, cải tiến lề lối, phương pháp làm việc theo hướng sát địa bàn, đối tượng, cơ sở; chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn, chi hội, xây dựng mô hình, mở rộng tập hợp các đối tượng quần chúng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác dân vận năm 2015.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác dân vận năm 2015.


Nhiều phong trào của MTTQ, các đoàn thể phát triển tốt, đi vào chiều sâu, nền nếp, mang tính tự quản cộng đồng, tính xã hội cao như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đặc biệt, phong trào “Quảng Ngãi chung sức xây dựng nông thôn mới” đã huy động trên 1,2 triệu ngày công, trên 90.000m2 đất và hàng chục tỷ đồng để sửa chữa, làm mới, nâng cấp trên 2.000km đường liên thôn, liên xóm, nạo vét gần 1.000km kênh mương nội đồng...

Qua đó đã tạo thành phong trào thi đua rộng khắp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội đã mạnh dạn đăng ký đảm nhận các phần việc thiết thực như: Tham gia giám sát - phản biện xã hội các chương trình, dự án, tái cơ cấu ngành nông nghiệp... góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bên cạnh các phong trào hướng về cơ sở, hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội đã có bước đổi mới. Trong đó, nổi bật nhất phải kể đến là công tác phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Với mục đích xây dựng chính quyền thân thiện, gần dân, phục vụ nhân dân nên thời gian qua các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác này, mang lại nhiều kết quả tích cực. Đồng thời, các cấp ủy thường xuyên chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc triển khai sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận, định hướng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động cho MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Nâng cao chất lượng các buổi làm việc định kỳ giữa Ban Thường vụ cấp ủy với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Nhiều địa phương đã tổ chức các buổi tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa cấp ủy, chính quyền với đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân. Qua đó, giải quyết kịp thời những bức xúc, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Kết luận 375 vẫn còn những hạn chế, như: Một số cấp ủy chưa quan tâm đúng mức trong định hướng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động cho MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội; công tác tuyên truyền, vận động còn hạn chế;  tính tiên phong, gương mẫu, vai trò nòng cốt chính trị của một bộ phận đoàn viên, hội viên chưa cao...

Để khắc phục những hạn chế này, trong thời gian tới, các cấp ủy cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội theo hướng thiết thực và hiệu quả. MTTQ và các đoàn thể tiếp tục thể hiện tốt vai trò nòng cốt, góp phần cùng với cấp ủy xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đồng thời vận động quần chúng chấp hành tốt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Bài, ảnh: Thanh Thuận