UBMTTQVN tỉnh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3

02:04, 15/04/2016
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 15.4, UBMTTQVN tỉnh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. 

TIN LIÊN QUAN

Trong thời gian từ  24.3- 10.4.2016, UBMTTQVN các cấp đã tiến hành hội nghị lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. 
 
Việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú được tiến hành đúng thời gian, quy định, phát huy được tính dân chủ trong việc nhận xét, biểu quyết tín nhiệm đối với người được giới thiệu ứng cử. 
 
Hầu hết cử tri đánh giá cao phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, trong đó đề cao lối sống giản dị, chân thành của các ứng cử viên nơi cư trú và năng lực công tác.
 
Cử tri mong muốn người ứng cử nếu được trúng cử cần tiếp tục phát huy trí tuệ, tăng cường hơn nữa mối quan hệ với cộng đồng dân cư, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng phồn vinh, giàu mạnh.
 
Thành viên Ủy ban Bầu cử tỉnh báo cáo tại Hội nghị.
Thành viên Ủy ban Bầu cử tỉnh báo cáo tại Hội nghị.
 
Kết quả, với ứng cử viên đại biểu Quốc hội có 10/11 người có số phiếu tín nhiệm đạt 100%, 1 người có phiếu tín nhiệm đạt 99,15%. Đối với ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, có 101/104 người có số phiếu tín nhiệm đạt 100%, 3/104 người phiếu tín nhiệm đạt từ 89,7%- 98,6%.
 
Tại hội nghị, 100% đại biểu đã biểu quyết đồng ý cho 1 ứng cử viên đại biểu Quốc hội được rút là ông Đinh Thanh Kiều- Giáo viên Trường THCS Long Sơn (Minh Long) và thống nhất lập danh sách chính thức gồm 10 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV. Về cơ cấu, thành phần người ứng cử đại biểu Quốc hội, tỷ lệ nữ chiếm 60%, dân tộc 60%, trẻ 60% và ngoài đảng 20%. 
 
Đối với danh sách ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, các đại biểu đã biểu quyết đồng ý cho 12 ứng cử viên xin rút và thống nhất lập danh sách ứng cử gồm 92 người. Về cơ cấu, thành phần người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, tỷ lệ nữ chiếm 36,9%, trẻ chiếm 21,7%, dân tộc 10,9%, ngoài Đảng 10,9% và tái cử 17,4%. 
 
Tin, ảnh: Ái Kiều