Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng

09:07, 21/07/2015
.

(Báo Quảng Ngãi)- Làm tốt công tác tuyên truyền sẽ góp phần tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, tiến đến Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

TIN LIÊN QUAN

Để công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp có trọng tâm, trọng điểm, đúng định hướng, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã ban hành Hướng dẫn tuyên truyền đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Trọng tâm là tập trung tuyên truyền về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII trên các lĩnh vực: Kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng - an ninh, củng cố xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng Đảng, công tác vận động quần chúng, công tác đối ngoại…

 

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh  Lê Viết Chữ và Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (thứ nhất và thứ ba, từ trái sang) trao đổi với các đại biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Sơn Tịnh.
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Viết Chữ và Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (thứ nhất và thứ ba, từ trái sang) trao đổi với các đại biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Sơn Tịnh.


 Tuyên truyền kết quả tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị  trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; coi đây là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của Đảng bộ, quân và dân toàn tỉnh. Đồng chí Phạm Thanh Hải - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ cho biết: Trong Hội nghị giao ban báo chí hằng tháng, Ban Tuyên giáo đã chỉ đạo các cơ quan báo chí  đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đại hội Đảng một cách toàn diện, đồng bộ, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên từ tỉnh đến cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền miệng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh; yêu cầu đội ngũ cộng tác viên nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trước, trong và sau đại hội đảng bộ các cấp, kịp thời thông tin đến Ban Tuyên giáo để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy biết và chỉ đạo.

Đến thời điểm này, hai cơ quan thông tin đại chúng lớn của tỉnh là Báo Quảng Ngãi, Đài PT-TH tỉnh đã xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đối với Báo Quảng Ngãi, trong giai đoạn này, bên cạnh việc tập trung tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ các huyện, thành phố và tương đương, thì đồng thời cũng tổ chức tuyên truyền những thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội, ANQP; công tác xây dựng Đảng…trong nhiệm kỳ 2010-2015; tuyên truyền góp ý vào Báo cáo chính trị  của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Ngoài ra, các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh còn tập trung tuyên truyền nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội đảng các cấp; tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo đại hội của Trung ương, của tỉnh về đại hội đảng bộ các cấp; phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; những gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực; kết quả phong trào thi đua của các cấp, các ngành, các địa phương lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp... Cùng với đó, các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc cũng bám sát sự chỉ đạo của tỉnh, chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan, làm mới, củng cố, nâng cấp hệ thống panô, bảng điện tử, băng rôn, khẩu hiệu… tại trung tâm các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn để phục vụ tuyên truyền đại hội.
 

Bài, ảnh: Thanh Thuận
 


.