Phát hiện sai phạm trên 12,7 tỷ đồng và kỷ luật nhiều đảng viên

10:12, 09/12/2013
.

(Báo Quảng Ngãi)- Trong năm 2013, toàn ngành thanh tra đã thực hiện 1.055 cuộc thanh tra, kiểm tra, phát hiện 361 tổ chức và 1.025 cá nhân có vi phạm với tổng số tiền trên 12,7 tỷ đồng và 76.075m2 đất cùng với nhiều sai phạm khác.

Tổng số tiền sai phạm yêu cầu thu nộp ngân sách hơn 8,5 tỷ đồng nhưng mới thu được hơn 2,3 tỷ đồng. Riêng số tiền sai phạm trong giải quyết chế độ bệnh binh cho quân nhân người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Sơn Hà và Ba Tơ là 5,4 tỷ đồng nhưng mới thu hồi được 375 triệu đồng... Qua thanh tra, đã phát hiện 3 vụ việc có liên quan đến tham nhũng, hiện đang được các cơ quan điều tra xem xét, xử lý.

Cấp uỷ và UBKT các cấp trong tỉnh đã xử lý kỷ luật 58 đảng viên vi phạm về tham nhũng. Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ kỷ luật 1 trường hợp, UBKT Tỉnh uỷ thi hành kỷ luật 8 đảng viên; Ban Thường vụ Huyện uỷ và UBKT Huyện uỷ Sơn Hà, các tổ chức đảng có thẩm quyền thuộc huyện Sơn Hà  thi hành kỷ luật 48 đảng viên...

UBKT Huyện uỷ Mộ Đức đang thực hiện quy trình xem xét, xử lý kỷ luật đối với đảng viên Nguyễn Khánh- Phó Chủ tịch UBND xã Đức Chánh do có hành vi lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao vụ lợi cá nhân, lấn chiếm đất trái phép để xây dựng công trình phụ cho gia đình. UBKT Huyện uỷ Ba Tơ thi hành kỷ luật khai trừ đảng đối với 2 đảng viên là hiệu phó và hiệu trưởng Trường THCS Ba Trang (Ba Tơ) về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm dụng 212 triệu đồng tiền dạy kê, dạy thay phổ thông và phổ cập giáo dục của giáo viên. Ngoài ra, các tổ chức đảng đang tiến hành xem xét, kỷ luật 12 đảng viên vi phạm chính sách theo Công văn 6572 ngày 15.12.2008 của Bộ Quốc phòng theo kết luận thanh tra.

Cơ quan điều tra, truy tố đang tập trung xem xét 3 vụ (4 bị can) liên quan đến tham nhũng, trong đó 1 vụ (1 bị cáo) chuyển trả cho cơ quan điều tra bổ sung, 1 vụ tạm đình chỉ điều tra, chờ kết quả giám định.
  

 Đức Nguyễn