Thành phố Quảng Ngãi: Phần lớn chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết

03:06, 19/06/2013
.

(QNĐT)- Sáng 19/6, Thành ủy Quảng Ngãi đã tổ chức hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu thành phố lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2010-2015). Đồng chí Võ Văn Thưởng- UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã đến dự.
 
TIN LIÊN QUAN


Báo cáo dự thảo sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết, do đồng chí Phạm Câu- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố trình bày khẳng định: Nửa nhiệm kỳ qua, tuy phải đối mặt với những khó khăn, thách thức nhưng nhìn chung Đảng bộ và nhân dân Thành phố đã phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu, nhất là 2 nhiệm vụ đột phá, 4 nhiệm vụ trọng tâm và đã đạt được những kết quả tích cực, cơ bản đúng định hướng Nghị quyết Đại hội đề ra. Trong tổng số 26 chỉ tiêu đề ra thì có 24 chỉ tiêu đạt và vượt trên 50% so với Nghị quyết đề ra.
 
 
Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.


Về kinh tế, tổng giá trị tăng thêm trên địa bàn đạt 10.724 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân hàng năm 15,58%. Cơ cấu chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng thương mại dịch vụ chiếm trên 51%; công nghiệp xây dựng chiếm 46,17%, nông nghiệp chiếm 2,11%. Thu nhập bình quân đầu người 1.698 USD/người/năm.

Về đầu tư xây dựng, phát triển đô thị:  Đến nay, thành phố đã hoàn thành các tiêu chí của đô thị loại II và đạt 32/49 tiêu chí; đã đô thị hóa đạt 84,45%. Tổng vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị trong 2 năm đạt 7.842 tỷ đồng. Hệ thống giao thông đô thị được nâng cấp mở rộng, mạng lưới điện được đầu tư nâng cấp, cải tạo, cơ bản đáp ứng nguồn điện cho sinh hoạt và sản xuất. Mạng lưới thông tin liên lạc được đảm bảo thông suốt…

 

Công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch, định hướng cho việc phát triển đô thị được chú trọng. Thành ủy đã bàn hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng phát triển xã Nghĩa Dõng và xã Nghĩa Dũng đến năm 2015 trở thành phường. Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020…

Về phát triển văn hóa-xã hội: Công tác quản lý giáo dục và đào tạo được quan tâm, chất lượng giáo dục có mặt được nâng lên. Đến nay đã có 100% cán bộ, giáo viên bậc mầm non, tiểu học, 99,5% THCS đạt chuẩn và trên chuẩn. Cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học được đầu tư theo hướng chuẩn hóa. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được chú trọng, chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân được nâng lên. 100% xã, phường đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, TD-TT có bước phát triển, chất lượng được nâng lên. Chính sách xã hội, đặc biệt là công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm được tập trung giải quyết.

Về quốc phòng-an ninh: Thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được củng cố và giữ vững. Công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được tăng cường.

Về công tác xây dựng Đảng, trong đó công tác chính trị tư tưởng đã được các cấp ủy đảng triển khai kịp thời, tập trung vào việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị của TƯ; Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy; quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh”. Công tác tổ chức cán bộ được thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy và cán bộ trong cả hệ thống chính trị…

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội cũng còn những mặt hạn chế, yếu kém. Đó là kinh tế phát triển khá mạnh nhưng thiếu vững chắc, chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh là đô thị trung tâm của tỉnh. Tốc độ xây dựng kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị; công tác xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm chưa thật sự bền vững. Công tác cải cách hành chính chưa đạt yêu cầu, hoạt động Mặt trận, các đoàn thể một số nơi chậm đổi mới. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên có mặt còn hạn chế…

Hội nghị cũng đã nghe dự thảo báo cáo kiểm điểm, tự phê bình của Thành ủy, BTV Thành ủy và dự thảo báo cáo công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XIV.
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng – UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã đánh giá cao những kết quả đạt trong nửa nhiệm kỳ qua của thành phố Quảng Ngãi. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh:  Thành phố Quảng Ngãi là trung tâm kinh tế, chính trị của tỉnh, vì vậy trong phát triển đô thị, thành phố cần phải tạo cho minh một điểm nhấn, có dấu ấn riêng. Hiện thành phố còn tới 17 tiêu chí chưa đạt, đây là những tiêu chí hết sức quan trọng, vì vậy thành phố Quảng Ngãi cần phải huy động cả hệ thống chính trị để phấn đấu hoàn thành các tiêu chí còn lại này.
 
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi lưu ý trong phát triển đô thị, cần phải tính đến quy hoạch chi tiết và lâu dài. Để cho thành phố Quảng Ngãi trở thành thành phố  xanh, sạch đẹp thì cần phải trồng nhiều cây xanh, đồng thời xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Song song với tập trung phát triển kinh tế, thành phố phải chú trọng đến việc xây dựng các địa điểm vui chơi, giải trí, tạo “món ăn” tinh thần cho người dân. Bên cạnh đó, cũng chú ý đến việc đẩy mạnh công tác an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.
 
Bí thư Tỉnh ủy Võ Văn Thưởng lưu ý thành phố cần tăng cường xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, tăng cường đối thoại giữa bí thư các cấp với nhân dân để qua đó lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân và gần dân hơn. Thành phố cũng cần chú trọng đến công tác đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng được nhiệm vụ đề ra. Việc đánh giá chất lượng, năng lực của cán bộ thông qua mức độ hài lòng của người dân…

 

 M.Toàn 

 


.