Tăng cường quản lý hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp

11:09, 17/09/2017
.

(Baoquangngai.vn)- ​UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt việc quản lý, sử dụng, bảo quản hồ sơ, bản đồ, mốc đại giới hành chính các cấp.
 
Cụ thể, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ, bản đồ, mốc đại giới hành chính của địa phương mình. Nghiêm cấm mọi hành vi phá hủy, làm biến dạng hoặc lợi dụng cột mốc địa giới hành chính vào mục đích riêng, tùy mức độ xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
 
UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện giải quyết những vấn đề về xâm canh theo quy định của Luật Đất đai và dân cư, hộ khẩu theo quy định của Luật Cư trú theo phạm vi địa giới hành chính được phân vạch trong hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính mới chỉnh lý, bổ sung, tạo sự ổn định lâu dài, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội.
 
UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện việc đo đạc, cập nhật, chỉnh lý các loại bản đồ, lập cơ sở dữ liệu, thực hiện việc kiểm kê đất đai, tính toán diện tích tự nhiên các đơn vị hành chính theo đúng địa giới được phân vạch trong hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính mới chỉnh lý, bổ sung. Các cấp, các ngành khi thực hiện các Quy hoạch, Quy hoạch chi tiết phải tuân thủ địa giới và hạn chế việc phân lô, bố trí các khu chức năng trên các địa phương khác nhau.
 
Sở Nội vụ quản lý bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp của tỉnh, chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ quản lý Nhà nước địa giới hành chính của tỉnh.
 
UBND tỉnh cũng yêu cầu, từ nay trong công tác quản lý Nhà nước, UBND các cấp, các sở, ban ngành, sử dụng bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính mới chỉnh lý, bổ sung. Các loại hồ sơ, bản đồ trước đây có liên quan đến địa giới hành chính không được sử dụng trong công tác quản lý lãnh thổ ở các cấp.
 
PV